JALRA - PROSPECT

Prospectul pentru JALRA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JALRA
Substanța activă: VILDAGLIPTINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: A10BH02
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE INHIBITORI AI DIPEPTIDIL PEPTIDAZEI 4 (DPP-4)
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 compr. (blister PA/Al/PVC//Al)
Cod cim: W54465003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA