BRINAVESS 20 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BRINAVESS 20 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRINAVESS 20 mg/ml
Substanța activă: VERNAKALANTUM
Concentrația: 20 mg/ml
Cod atc: C01BG11
Acțiune terapeutică: ANTIARITMICE CLASA I SI III
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon din sticlã cu dop de cauciuc clorobutilic ºi sigiliu de aluminiu x 25 ml sol. (500 mg)
Cod cim: W60089002
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA
Conținut prospect:

BRINAVESS 20 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Flacon din sticlã cu dop de cauciuc clorobutilic ºi sigiliu de aluminiu x10 ml sol. (200 mg)