VENCLYXTO 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru VENCLYXTO 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VENCLYXTO 100 mg
Substanța activă: VENETOCLAX
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01X
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din Al din PVC/PE/PCTFE x 14 compr. film.
Cod cim: W63379002
Firma producătoare: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH&CO. KG - GERMANIA