ZELBORAF - PROSPECT

Prospectul pentru ZELBORAF - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZELBORAF
Substanța activă: VEMURAFENIBUM
Concentrația: 240mg
Cod atc: L01XE15
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al perforate pentru unitati dozate 56x1 compr. film
Cod cim: W64409001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: