ENTYVIO 300mg - PROSPECT

Prospectul pentru ENTYVIO 300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ENTYVIO 300mg
Substanța activă: VEDOLIZUMABUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: L04AA33
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon x 300mg pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Cod cim: W61129001
Firma producătoare: TAKEDA ITALIA SPA - ITALIA
Conținut prospect: