CHAMPIX 0,5mg+1mg - PROSPECT

Prospectul pentru CHAMPIX 0,5mg+1mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CHAMPIX 0,5mg+1mg
Substanța activă: VARENICLINUM
Concentrația: 0,5mg + 1mg
Cod atc: N07BA03
Acțiune terapeutică: MED. PENTRU TRATAMENTUL DEPENDENTEI DE SUBSTANTE MED. UTILIZATE IN TRATAMENTUL DEPENDENTEI DE NICOTINA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj tip cartela sigilat la caldura x 1 blist Aclar-PVC/Al x 11 comp. filmate 0,5 mg +1 blist Aclar-PVC/Al x 14 comp. filmate 1 mg (pachet de initiere a terapiei)
Cod cim: W51462001
Firma producătoare: HEINRICH MACK NACHF GMBH&CO.KG - GERMANIA
Conținut prospect: