CAPRELSA 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru CAPRELSA 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CAPRELSA 100mg
Substanța activă: VANDETANIBUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XE12
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Blistere PVC/PVDC/Al, sigilate cu folie de aluminiu x 30 comprimate filmate
Cod cim: W62995001
Firma producătoare: ASTRAZENECA UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: