VANCOMYCIN-CNP 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru VANCOMYCIN-CNP 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VANCOMYCIN-CNP 500 mg
Substanța activă: VANCOMYCINUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: J01XA01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBACTERIENE ANTIBACTERIENE GLICOPEPTIDICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7507_31.03.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 flac. din sticla incolora, cu dopuri din cauciuc bromobutilic, sigilate cu capsa metalica prevazute cu disc din plastic tip flip-off cu pulb. pt. sol. perf.
Cod cim: W61629002
Firma producătoare: MIP PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7507/2015/01-02                                                                       Anexa 1 
                                                                                 7508/2015/01-02-03-04-05-06                       
 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

Vancomycin-CNP 500 mg 

pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Vancomycin-CNP 1000 mg 

pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Vancomicină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile 

reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Vancomycin-CNP 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Vancomycin-CNP  

3. 

Cum să vi se administreze Vancomycin-CNP  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se p

ăstrează Vancomycin-CNP 

6. 

C

onţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Vancomycin-CNP 

şi pentru ce se utilizează  

 

Vancomicina aparţine unui grup de medicamente numit antibiotice (glicopeptide), care elimină mai multe 

tipuri de infecții cu bacterii, inclusiv  
- pneumonie  

infecții ale pielii 

infecții ale oaselor 

infecții ale valvelor cardiace  

infecții ale sângelui (care pot fi asociate infecțiilor de mai sus) 

anumite infecții ale intestinului. 

 
Este utilizat pentru tratamentul 

infecţiilor severe determinate de bacterii sensibile la vancomicină dar rezistente (insensibile) la multe alte 

antibiotice; 

pacienţilor alergici la penicilină și cefalosporine. 

 

Poate să vă fie administrat și înaintea anumitor intervenții chirurgicale pentru prevenirea apariției infecțiilor. 

 

Medicamentul dumneavoastră este sub formă de pudră pentru soluție. Înainte de utilizare va fi dizolvat și 

diluat cu lichide pentru administrare intravenoasă și vă va fi administrat lent prin picurare în perfuzie, de 

către un medic sau o asistentă medicală. 

 

Page 2
background image

Vancomycin-CNP 

poate fi administrată şi pe cale orală, în tratamentul cazurilor grave de infecţii intestinale 

extinse (colită pseudomembranoasă).  
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Vancomycin-CNP 

 
Nu ut

ilizaţi Vancomycin-CNP: 

dacă sunteţi alergic la vancomicină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înaintea tratamentului cu vancomicină, asiguraţi-vă că medicul dumneavoastră cunoaşte antecedentele 

dumneavoastră medicale, mai ales dacă: 

• 

aveți puține celule în sânge 

• 

aveţi sau ați avut probleme cu rinichii 

• 

aveţi sau ați avut probleme de auz, cum este surditatea 

• 

luați alte medicamente care pot afecta auzul (de exemplu antibiotice aminoglicozidice) sau rinichii  

•  a

ţi avut în trecut o reacţie alergică la medicamentul teicoplanină, deoarece există un risc crescut să 

fiţi alergic și la Vancomycin-CNP 

• 

aveţi diaree persistentă, severă în timpul sau după terminarea tratamentului cuVancomycin-CNP. În 

acest caz, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră. Nu luaţi medicamente împotriva 
diareii.

sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă 

• 

alăptaţi 

• 

sunteţi vârstnic şi aveţi vârsta peste 60 de ani 

• 

sunteţi un nou-născut prematur sau un copil 

• 

urmează să vi se efectueze o intervenţie chirurgicală 

 

În cazul în care dezvoltați o reacție alergică severă, medicul dumneavoastră va opri tratamentul cu 

vancomicină și vă va administra alt tratament corespunzător. Dacă perfuzia vă este administrată prea rapid, 

puteți să prezentați unele reacții adverse, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale sau erupție cutanată tranzitorie. 

De obicei, oprirea perfuziei este urmată de încetarea promptă a acestor manifestări. 

 

Vancomicina trebuie utilizată cu prudență la pacienți cu insuficiență renală sau în caz de tratament 

concomitent cu alte substanțe toxice pentru rinichi, având în vedere că posibilitatea de apariție a efectelor 
toxice este mult mai mare. Pentru a reduce acest risc, trebuie efectuate anali

ze seriate ale funcției renale și 

trebuie administrate dozele terapeutice adecvate. 
 

Surditatea, tranzitorie sau permanentă, care poate fi precedată de zgomote în urechi, poate apărea la pacienţii 
cu antecedente de surditate, la cei la care s-au administrat doze mari sau la cei care au primit tratament 
concomitent cu alte medicamente cu efecte toxice asupra auzului. Pentru reducerea acestui risc, 

concentraţiile plasmatice trebuie verificate periodic şi se recomandă testarea periodică a funcţiei auditive. 
 
D

acă veți primi tratament cu vancomicină pe o perioadă mai mare de timp, veți face analize de sânge la 

intervale regulate. De asemenea, veți fi monitorizat pentru apariția unei posibile supra-infecții (infecție nouă 

care apare peste cea deja existentă) sau a manifestărilor severe de diaree, uneori cu sânge sau mucozități 

(ceea ce se numește colită pseudomembranoasă). 

 

Vancomycin-CNP 

împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, 

inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, preparate be bază de plante medicinale sau vitamine şi 

minerale, deoarece unele dintre acestea pot interacţiona cu vancomicina. 

Mai mult, nu luaţi nici un medicament nou fără a discuta cu medicul dumneavoastră. 
 

Următoarele medicamente pot interacţiona cu vancomicina dacă le luați în același timp:  

• m

edicamente care pot avea efecte dăunătoare asupra rinichilor şi auzului: dacă vi se administrează 

concomitent vancomicină şi alte medicamente care pot avea efecte dăunătoare asupra rinichilor şi auzului 

Page 3
background image

(de exemplu antibiotice aminoglicozidice), aceste efecte 

dăunătoare pot fi crescute. În acest caz este 

necesar controlul periodic al rinichilor şi auzului. 

•  

• medicamente pentru 

relaxare musculară  (de exemplu succinilcolină): efectul acestora poate fi intensificat 

sau prelungit 

• 

agenți anestezici (dacă vi se va face anestezie generală): administrarea concomitentă cu vancomicina poate 

crește riscul apariţiei unor reacţii adverse la vancomicină, cum sunt scăderea tensiunii arteriale, înroşirea 

pielii, erupţie urticariană şi mâncărime 

 

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande analize ale sângelui şi să modifice doza de 

vancomicină dacă aceasta este asociată cu alte medicamente. 
 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-

vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Vancomicina traversează  placenta şi  există  risc  de  toxicitate la  nivelul  urechilor  şi  rinichilor  fătului.  Prin 

urmare, dacă sunteţi gravidă, medicul trebuie să vă administreze vancomicină numai dacă acest lucru este 

absolut necesar şi după evaluarea atentă a beneficiilor şi riscurilor. 
 
Van

comicina  se  excretă  în  laptele  uman.  Deoarece  copilul  poate  fi  afectat  de  acest  medicament,  acesta 

trebuie utilizat în timpul alăptării numai în cazul în care alte medicamente nu au avut succes. Trebuie să 

discutaţi cu medicul dumneavoastră despre posibilitatea de a opri alăptarea. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Vancomycin-CNP nu are nici 

o influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce 

vehicule şi de a folosi utilaje.  
 
 
3. 

Cum s

ă vi se administreze Vancomycin-CNP 

 
Vancomycin-CNP 

va fi administrată de către personalul medical în timpul spitalizării.  

Medicul dumneavoastră va decide ce doză din acest medicament veţi primi în fiecare zi şi cât va dura 
tratamentul. 
 
Doze

 

Doza de medicament care vi se va administra este 

în funcție de: 

• 

vârsta dumneavoastră 

• 

infecția pe care o aveți 

• 

starea de funcționare a rinichilor dumneavoastră 

• 

starea auzului dumneavoastră 

• 

orice alte medicamente pe care le luați.  

 

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: doza uzuală este de 2000 mg pe zi divizată în 2 sau 4 doze.  
 
Copii 

cu vârsta între o lună și 12 ani: doza uzuală zilnică este de 40 mg/kg, fracționată în 4 prize, adică 10 

mg/kg la fiecare 6 ore.  
S

ugari cu vârsta de până la o lună

0-7 zile: doza 

iniţială este de 15 mg/kg; dozele de întreţinere sunt de 10 mg/kg, administrate la interval de 12 

ore 
7-30 zile: 

doza iniţială este de 15 mg/kg; dozele de întreţinere sunt de 10 mg/kg administrate la intervale de 8 

ore 

Profilaxie împotriva infecţilor bateriene, înaintea unei intervenţii chirurgicale 

Se administrează 1000 mg la adulţi, înaintea unei intervenţii chirurgicale, iar în funcţie de tipul intervenţiei 

Page 4
background image

chirurgicale doza de vancomicină de 1000 mg poate fi administrată şi la 12 ore după intervenţia chirurgicală. 
 

Pacienţi cu insuficienţă renală, vârstnici şi copii născuţi prematur: medicul va reduce dozele sau va mări 

intervalul dintre două doze. 
 

Administrare pe cale orală: singura indicaţie pentru administrarea pe cale orală este în anumite infecţii 

intestinale (colită pseudomembranoasă) 

 

Adulți și copii peste 12 ani: doza uzuală este de 250 mg pe zi, divizată în 4 prize, timp de 7 până la 10 zile.

 

Copii până la 12 ani: doza uzuală zilnică este de 40 mg/kg divizată în 2 sau 3 prize, pe o perioadă de 7 până 
la 10 zile.  
 

Doza totală zilnică nu trebuie să depăşească 2000 mg. 
 
Cum se va administra tratamentul 
Administrarea în perfuzie 

intravenoasă înseamnă că medicamentul curge dintr-un flacon sau o pungă de 

perfuzie printr-un tub într-

un vas de sânge și de aici în corpul dumneavoastră.  

Medic

ul dumneavoastră sau asistenta medicală vă vor administra întotdeauna vancomicina în vasele de 

sânge, niciodată în mușchi. Vancomicina va fi diluată înainte să vi se administreze și va curge lent în vena 

dumneavoastră pe o perioadă de cel puțin 60 de minute. 
 

Pentru administrarea orală, pulberea va fi dizolvată cu apă în flacon și vi se va da pentru băut sau vă va fi 

administrată printr-o sondă nazogastrică. 
 
Durata tratamentului 

Durata tratamentului depinde de tipul de infecţie de care suferiţi şi poate dura câteva săptămâni. 
 

Este posibil ca în timpul tratamentului să vi se facă analize de sânge, să fiți rugat să dați probe de urină şi să 

vi se testeze auzul pentru a depista semnele unor posibile reacţii adverse. 

 

Dacă utilizați mai mult Vancomycin-CNP decât trebuie  
Deoarece acest medicament vi se va administra 

în timp ce sunteţi internat, este puţin probabil să vi se 

administreze o doză incorectă de vancomicină. Cu toate acestea, spuneţi imediat medicului dumneavoastră 

sau asistentei medicale dacă vă îngrijorează ceva.  

 

Dacă administrarea Vancomycin-CNP a fost omisă 

Nu trebuie administrată o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

Doza  uitată  trebuie  administrată  înaintea  următoarei  doze  obişnuite,  numai  dacă  intervalul  de  timp  dintre 

administrări este încă destul de mare. 
 

Dacă tratamentul cu Vancomycin-CNP este întrerupt sau oprit prea devreme 

Doza  scăzută,  administrarea  neregulată  sau  întreruperea  tratamentului  prea  devreme  pot  compromite 

rezultatele terapiei sau pot duce la recăderi, al căror tratament este mai dificil.  

Urmaţi recomandările medicului dumneavoastră. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament  poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.  
 

Întrerupeţi imediat utilizarea acestui medicament şi cereţi asistenţă medicală dacă apar semne ale unei 

reacţii alergice: 

Page 5
background image

• 

urticarie; umflarea feţei, buzelor, limbii sau gâtului; dificultăţi de respiraţie sau la înghiţire sau 

ameţeală. 

 

Dacă suspectaţi că prezentaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse, spuneţi imediat ce este posibil 

medicului dumneavoastră: 
 

Reacţii adverse frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100):  

• 

scăderea tensiunii arteriale 

• 

umflare, înroşire sau durere la nivelul unei vene 

• 

respirație dificilă, senzaţie de sufocare; un sunet cu tonalitate înaltă produs de expirarea turbulentă a 

aerului la nivelul căilor respiratorii superioare 

• 

erupţii cutanate tranzitorii generalizate şi inflamaţii ale mucoaselor, mâncărimi, erupţii cutanate 

tranzitorii însoţite de mâncărimi 

• 

înroşire a părţii superioare a corpului şi a feţei; durere şi contracţie a muşchilor pieptului şi spatelui 

•  probleme renale care pot fi detectate în principal prin 

creşterea creatininemiei sau uremiei 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează  1 până la 10 utilizatori din 1000):  

• 

pierdere temporară sau permanentă a auzului 

 

Reacţii adverse rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000):  

• 

reacţii anafilactice, reacţii alergice 

• 

febră indusă de medicament, frisoane 

• 

creştere sau reducere (uneori scădere severă) a cantităţii de urină eliminate sau urme de sânge în 

urină (nefrită interstițială și/sau insuficiență renală acută) 

• 

creştere sau scădere a numărului anumitor celule din sânge 

• 

zgomote (de exemplu şuierat) în urechi, amețeli 

•   

•   

• 

boli de piele cu bășici 

• 

greață 

 

Reacţii adverse foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 de utilizatori) pentru:  

• 

eritem polimorf (erupţii pe piele cu aspect caracteristic), sindrom Stevens-Johnson sau sindrom Lyell 
(

febră, formarea de băşici dureroase pe piele şi pe mucoase (mai ales mucoasele gurii, gâtului, 

organelor genitale şi ochilor), erupţii pe suprafeţe mari ale corpului urmate de decojirea pielii  

• 

înroşire sau învineţire a pielii (posibile semne ale inflamării vaselor de sânge) 

•  stop cardiac  

• 

inflamaţie intestinală care cauzează dureri abdominale sau diaree cu sânge.  

 

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

• 

Reacţii la medicament care provoacă erupţie pe piele, febră, inflamaţia organelor interne, modificări 

ale compoziţiei sângelui însoţite de manifestări de boală generalizată (Reacţii la medicament cu 

eozinofilie şi simptome sistemice-RMESS)  

• 

necroză a ţesutului rinichilor 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct pr

in intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 
 
 
 

Page 6
background image

 
5. 

Cum se 

păstrează Vancomycin-CNP 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC,  în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Vancomycin-CNP 
Vancomycin-

CNP 500 mg pulbere pentru soluție perfuzabilă 

Substanţa activă este vancomicină.  

Un flacon cu pulbere conţine 500 mg vancomicină sub formă de clorhidrat de vancomicină 510 mg.  

Vancomycin-

CNP 1000 mg pulbere pentru soluție perfuzabilă 

Substanţa activă este vancomicină.  

Un flacon cu pulbere conţine 1000 mg vancomicină sub formă de clorhidrat de vancomicină 1020 mg.  

Cum arată Vancomycin-CNP şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de pulbere fină, de culoare albă, cu nuanţe roz până la maro. 
 
VANCOMYCIN-CNP 500 mg 

pulbere pentru soluție perfuzabilă 

Cu

tie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de  15  ml,  închis  cu  dop  gri  din  cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 

Cutie  5  flacoane  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de 15 ml, închise cu dop gri din cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 
 
VANCOMYCIN-CNP 1000 mg 

pulbere pentru soluție perfuzabilă 

Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de  20 ml, închis cu dop din cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 

Cutie  cu  un  flacon  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de  25  ml,  închis  cu  dop  din  cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 

Cutie  5  flacoane  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de  20  ml,  închise  cu  dop  din  cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 
Cutie 5 fla

coane  din  sticlă  incoloră,  de  tip  I,  cu  capacitatea  de  25  ml,  închise  cu  dop  din  cauciuc 

bromobutilic, sigilat cu capsă metalică prevăzută cu disc din plastic, tip ,,flip-off ”. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi  
 
CNP Pharma GmbH 
Marienplatz 10-12 
94081 Furstenzell 
Germania 
 
Fabricantul
 
MIP Pharma GmbH 

Mühlstraβe  50 
66386 Ingbert 
Germania 
 

Page 7
background image

Pent

ru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2015.
 
 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 8
background image

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor sau profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
Vancomycin-CNP 

se  dizolvă  în  apă  pentru  preparate  injectabile  și  se  diluează  ulterior  cu  apă  pentru 

preparate injectabile

,  soluţie  de  clorură  de  sodiu  9 mg/ml  sau  soluţie  de  glucoză  50 mg/ml.  Soluţiile 

Vancomycin-CNP 

nu sunt compatibile cu soluţiile care conţin antibiotice beta-lactamice.  

 
Vancomycin-CNP 

nu  este  autorizat  pentru  administrare  sub  formă  de  injecţie  intravitroasă.  S-a observat 

formarea de precipitate ca urmare a administrării intravitroase de vancomicină şi ceftazidim, utilizând seringi 

şi ace separate, pentru tratamentul endoftalmitei. Precipitatele formate în corpul vitros s-au dizolvat complet, 
dar lent, în 

decurs de 2 luni, pe parcursul cărora s-a ameliorat şi acuitatea vizuală. 

 

Prepararea concentratului pentru soluţie perfuzabilă 

Se dizolvă conţinutul flaconului care conţine vancomicină 500 mg în 10 ml apă pentru preparate injectabile. 

Se dizolvă conţinutul flaconului care conţine vancomicină 1000 mg în 20 ml apă pentru preparate injectabile. 
 

Un ml soluţie reconstituită conţine vancomicină 50 mg. 
pH=2,5 – 4,5.  
 

Aspectul concentratului pentru soluţie perfuzabilă 

Soluţie limpede, incoloră, fără particule. 
P

entru condiţiile de păstrare ale medicamentului reconstituit, vezi punctul 5. 

 

Prepararea soluţiei perfuzabile 

Concentratul pentru soluție perfuzabilă obținut după dizolvarea pulberii în apă pentru preparate injectabile se 

diluează cu apă pentru preparate injectabile, sau cu soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml sau cu soluţie de 

glucoză 50 mg/ml.  
 

Flacon conţinând vancomicină 500 mg 

Se diluează 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă cu 90 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml sau cu 

90  ml  soluţie  de  glucoză  50 mg/ml  şi  se  administrează  sub  formă  de  perfuzie  intravenoasă.  Soluţia 

perfuzabilă conţine vancomicină 5 mg/ml. 
 

Flacon conţinând vancomicină 1000 mg 

Se diluează 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă cu 180 ml soluţie de clorură de sodiu 9 mg/ml sau cu 

180  ml  soluţie  de  glucoză  50 mg/ml  şi  se  administrează  sub  formă  de  perfuzie  intravenoasă.  Soluţia 

perfuzabilă conţine vancomicină 5 mg/ml. 
 

Concentraţia soluţiei perfuzabile de vancomicină nu trebuie să depăşească 5 mg/ml.  

Doza dorită trebuie administrată lent prin perfuzie intravenoasă, cu un ritm care nu depăşeşte 10 mg/minut, 

timp de cel puţin 60 minute sau mai mult. 
 

Aspectul soluţiei perfuzabile 

Înaintea administrării, soluţia trebuie inspectată vizual în vederea identificării prezenţei de particule şi a 

modificărilor de culoare. Soluţia trebuie utilizată numai dacă este limpede şi fără particule. 
 
Pentru a preveni precipitarea din cauza pH-

ului  scăzut al  soluţiei care  conţine clorhidrat  de  vancomicină, 

toate tuburile şi cateterele pentru administrare intravenoasă trebuie spălate cu un jet de soluţie salină. 

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentelor reconstituite, vezi  mai jos. 
 

Incompatibilităţi 

Soluţiile Vancomycin-CNP nu sunt compatibile cu soluţiile care conţin peniciline sau cefalosporine 
(antibiotice beta-

lactamice). Riscul de precipitare creşte în cazul concentraţiilor mai mari de vancomicină. 

Pentru a preveni precipitarea, tuburile intravenoase şi cateterele trebuie spălate cu un jet de soluţie salină 
între administrarea Vancomycin-CNP 

şi cea a acestor antibiotice. Soluţia Vancomycin-CNP trebuie diluată 

până la o concentraţie de vancomicină de 5 mg/ml sau mai mică. 
 
 

Page 9
background image

Administrare 

Vancomicina cu administrare parenterală va fi administrată doar sub formă de perfuzie lentă. Fiecare doză 

trebuie administrată cu o rată care să nu depășească 10 mg/min sau pe o perioadă de cel puțin 60 de minute 

(oricare durează mai mult), diluată suficient (cel puţin 100 ml la 500 mg sau 200 ml la 1000 mg). 

Pacienţii care necesită restricție de lichide pot primi o soluţie de 500 mg/50 ml sau de 1000 mg/100 ml. În 

cazul acestor concentraţii mai mari, riscul de apariţie a reacţiilor adverse la locul de perfuzare poate creşte. 

Ritmul de perfuzare nu trebuie să depăşească în nicio circumstanţă 10 mg/min. 
 

Administrarea concomitentă de Vancomycin-CNP şi anestezice creşte riscul de înroşire a părţii superioare a 

corpului şi de apariţie a şocului alergic. Pentru a reduce riscul acestor reacţii, Vancomycin-CNP trebuie 
administrat în decurs de 60 minute, înainte de utilizarea anestezicului. 
 

Şocul anafilactic (reacţii anafilactice/anafilactoide) poate apărea în timpul sau imediat după perfuzia 

rapidă cu Vancomycin CNP.  

Administrarea rapidă (în decurs de câteva minute) poate provoca hipotensiune arterială severă (incluzând şoc 

şi, rareori, stop cardiac), răspuns de tip histaminic şi erupţie maculopapulară sau eritematoasă pe piele 

(„sindromul de om roşu” sau „sindromul de gât roşu”). În cazul reacţiilor de hipersensibilitate acută gravă 

(reacţie anafilactică), tratamentul cu vancomicină trebuie întrerupt imediat şi trebuie iniţiate măsurile uzuale 

de tratament de urgenţă. 
 
 
 
 

VANCOMYCIN-CNP 500 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din sticla incolora, cu dop din cauciuc bromobutilic, sigilat cu capsa metalica prevazuta cu disc din plastic tip flip-off cu pulb. pt. sol. perf.