M-M-RVAXPRO - PROSPECT

Prospectul pentru M-M-RVAXPRO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: M-M-RVAXPRO
Substanța activă: VACCIN RUJEOLIC, RUBEOLIC, URLIAN, VIU ATENUAT
Concentrația: -
Cod atc: J07BD52
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI RUJEOLICE
Prescripție: P-RF/S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 flac. cu pulb. + 10 flac. solv. (10 doze)
Cod cim: W63316002
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA