ROTARIX - PROSPECT

Prospectul pentru ROTARIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ROTARIX
Substanța activă: VACCIN ROTAVIRUS
Concentrația: -
Cod atc: J07BH01
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCIN PENTRU DIAREE PROVOCATA DE ROTAVIRUS
Prescripție: P-RF/S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 flac. cu pulb. + 10 dispozitive cu solvent pentru adm. orala
Cod cim: W51710003
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA