RABIPUR, vaccin rabic inactivat pentru uz uman - PROSPECT

Prospectul pentru RABIPUR, vaccin rabic inactivat pentru uz uman - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RABIPUR, vaccin rabic inactivat pentru uz uman
Substanța activă: VACCIN RABIC INACTIVAT
Concentrația: 2,5ui/ml
Cod atc: J07BG01
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI RABICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7307_13.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla incolora cu pulb. liof. + 1 fiola x 1 ml solv.
Cod cim: W64418001
Firma producătoare: GSK VACCINES GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7307/2006/01                                                               Anexa 1 
                                                                                                                                                                   Prospect 

 

RABIPUR, vaccin rabic inactivat pentru uz uman, 

pulbere liofilizată şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Virus rabic inactivat 

 

Compoziţie 
Un flacon cu pulbere liofilizată conţine virus rabic inactivat - tulpina Flury LEP (propagat pe culturi  
celulare primare de filbroblaste de pasăre) ≥2,5 UI/ml şi excipienţi: TRIS-hidroximetil-aminometan,  
clorură de sodiu, edetat disodic, L-glutamat de potasiu, poligelină, sucroză.  
Conţine urme de neomicină, clortetraciclină, amfotericină B. 
 
O fiolă cu solvent conţine 1 ml apă pentru preparate injectabile. 
 
Grupa farmacoterapeutică 
Vaccin rabic, codul ATC: J07BG01 
 
Indicaţii terapeutice 
Pacienţii de orice vârstă pot fi imunizaţi împotriva rabiei prin administrare de Rabipur. 
Rabipur este eficient în: 

imunizare post-expunere 

imunizare re-expunere 

Se recomandă în mod special pentru persoanele cu risc crescut de a contacta boala, cum ar fi medici 
veterinari, deţinători de animale, vânători, lucrători forestieri, comercianţi de animale, măcelari, 
personal din laboratoarele de cercetări antirabice, etc., sau înainte de şederi mai îndelungate în ţinuturi 
în care rabia este endemică.  
 
Contraindicaţii 
Imunizare post-expunere 
Nu există contraindicaţii în aceste cazuri; toate persoanele trebuie să fie vaccinate după expunere 
având în vedere că rabia manifestă clinic este fatală (vezi tabelele 1 şi 2). 
Dacă pacientul este cunoscut ca hipersensibil la virusul rabic inactivat sau la oricare dintre excipienţii 
medicamentului, trebuie să vă asiguraţi că dispuneţi oricând în cursul imunizării de măsuri de 
tratament al şocului anafilactic. 
 
Imunizare pre-expunere 
Se recomandă evitarea utilizării profilactice la copii, adolescenţi, adulţi cu boli acute care necesită 
tratament, precum şi în cazul gravidelor.  
Dacă apar complicaţii în timpul imunizării, acestea trebuire considerate contraindicaţii pentru 
imunizarea în continuare cu acelaşi vaccin, până ce se clarifică motivele complicaţiilor. 
Infecţiile minore (chiar şi cu subfebrilitate) nu sunt contraindicaţii, acestea putând fi produse de 
contactul cu persoane cu boli infecţioase. 
La persoane cunoscute cu alergie faţă de constituenţii Rabipur, utilizarea acestui vaccin în scop 
profilactic este contraindicată. 
 
Precauţii 
A nu se injecta intravascular! 
Dacă vaccinul a fost administrat din greşeală intravascular, există riscul de reacţii adverse cu şoc în 
cazuri extreme. Se recomandă ca măsuri de tratament de urgenţă: catecolamine, doze mari de 
corticosteroizi, substituire volemică, oxigenoterapie. 
 
Interacţiuni 
La pacienţi care sunt trataţi cu imunosupresoare sau care au imunodeficienţă congenitală sau 
dobândită, trebuie verificată reuşita imunizării prin măsurarea titrurilor de anticorpi şi trebuie să fie 
neechivocă. 
Trebuie evitat tratamentul cu medicamente imunosupresoare după expunerea la rabie. 

Page 2
background image

 

2

Imunoglobulina antirabică trebuie administrată numai în doza recomandată. Imunoglobulinele nu se 
vor administra în doze mai mari decât cele recomandate şi nici nu vor fi administrate în mod repetat 
deoarece pot atenua efectele vaccinului antirabic administrat concomitent. 
Nu este necesară să se păstreze un anumit interval cu privire la alte vaccinări. 
 
Atenţionări speciale 
La persoanele cu hipersensibilitate la ovalbumină sau la cele care prezintă o reacţie pozitivă la testul 
de albumină pe piele, există risc crescut de reacţii de hipersensibilitate în timpul imunizării cu 
Rabipur. 
În cazuri extrem de rare în care persoanele care după ingestia de ovalbumină au simptome clinice cum 
ar fi urticarie, edeme ale buzelor şi a epiglotei, spasm bronhic sau laringian, hipotensiune arterială sau 
şoc, vaccinările vor fi efectuate numai sub strictă monitorizare clinică şi cu echipamente 
corespunzătoare pentru tratamentul de urgenţă. 
 
După contactul cu animale purtătoare de rabie, este important să se respecte următoarele proceduri: 
1.Tratarea imediată a rănilor 
Toate părţile corpului şi toate rănile care pot fi infectate cu virus rabic trebuie spălate imediat temeinic 
cu săpun sau detergenţi, apoi cu apă din abundenţă şi se va aplica alcool de 70% sau un preparat cu 
iod; aceasta se va face şi după contactul cu o cultură de vaccin. 
În cazul muşcăturilor, marginile rănii trebuie excizate cu grijă; rana nu trebuie suturată strâns ci 
trebuie doar cusută lejer. 
În cazul în cere sunt indicate tratamente profilactice concomitente, doza recomandată de 
imunoglobulină antirabică trebuie aplicată cât mai adânc posibil şi cât mai aproape de marginea rănii. 
Restul se va introduce ca injecţie intragluteală. 
În asemenea cazuri în care sunt necesare tratamente profilactice concomitente, imunoglobulina 
antirabică şi vaccinul antirabic trebuie injectate în regiuni diferite ale corpului.  
2.Imunizarea antitetanică 
Trebuie verificat statutul imunizării antitetanice a pacientului.  
 
Sarcina şi alăptarea 
Nu au fost observate efecte dăunătoare asupra mamei sau a fătului în cazul utilizării acestui vaccin în 
timpul sarcinii. 
Nu se cunoaşte dacă Rabipur trece în laptele matern. Este recomandat să se ia în considerare beneficiul 
terapeutic matern faţă de riscul potenţial la sugar, înainte de administrarea profilactică a Rabipur în 
timpul alăptării. Până în prezent nu au fost descrise riscuri pentru sugarii ale căror mame au urmat 
tratament cu Rabipur.  
 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 
Nu se cunosc efecte negative asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
Doze şi mod de administrare 
Se recomandă aceeaşi doză la copii şi adulţii. Doza unică recomandată este 1 ml vaccin rabic inactivat 
pentru uz uman. 
Imunizare post-expunere 
Ciclul de imunizarea se va începe imediat. 
Tabel 1 Schema de vaccinare în funcţie de expunere 

 
Gradul 
de 
expunere 

Tipul de expunere 

 
 
Schema de vaccinare 

Cauzată de un animal sălbatic 
sau domestic cunoscut ca 
fiind suspectat de rabie 

Cauzată de o cultură de 
vaccin  

Atingerea/hrănirea animalelor 
dar sigur fără contact cu 
saliva acestora. Pielea 
pacientului a fost intactă 
înainte şi în timpul 
contactului. 

Atingerea culturilor de 
vaccin cu pielea intactă 

Nu este necesară  
vaccinarea.  
Dacă situaţia este 
neclară,  
se face vaccinarea  
conform schemei B  
(vezi tabel 2) 

Page 3
background image

 

3

II 

Roadere sau lingere directă a 
pielii de către animalul 
infectat; 
Contact cu saliva; 
Zgârieturi superficiale, 
nesângerânde cauzate de un 
animal, exceptând cele la cap, 
gât, omoplat, braţe şi mâini. 
(comparaţi cu cele din 
categoria III) 

Atingerea culturilor de 
vaccin cu pielea ne-intactă 

Vaccinare imediată  
conform schemei B.  
Dacă situaţia este 
neclară, tratament prin 
metoda simultană**  
conform schemei C  
(vezi tabel 2). 
Dacă examinarea arată 
că animalul nu are rabie, 
este recomandabil să se  
continue tratamentul  
conform schemei A. 
Verificaţi statutul  
vaccinării antitetanos a 
pacientului! 

III 

Orice rană din  muşcătură, 
Zgârieturi sângerânde; 
Orice rană din zgârieturi la 
cap, gât, omoplat, braţe sau 
mâini; 
Contact al membranelor 
mucoase ale pacientului cu 
saliva animalului (de exemplu 
lingere, scuipare).  

Contactul cu culturi de 
vaccin al membranelor 
mucoase ale pacientului sau 
răni proaspete ale pielii.  

Tratament imediat prin  
metoda simultană**  
conform schemei C  
(vezi tabel 2). 
Dacă examinarea arată 
că animalul nu are rabie, 
este recomandabil să se  
continue tratamentul  
conform schemei A. 
Verificaţi statutul  
vaccinării antitetanos a 
pacientului! 

 
* Toate animalele care prezintă un comportament anormal, aflate într-o zonă marcată oficial ca fiind 
infectată de rabie, trebuie considerate potenţial rabde. Cadavrele de animale cu rabie pot de asemenea 
să transmită rabie. 
** Administrare simultană de vaccin şi imunoglobulină. 
Notă: Unde este indicat, tratamentul profilactic trebuie efectuat cât mai curând posibil 
 
Persoane fără imunitate sau cu imunitate necorespunzătoare: 
La copii sau adulţi, se va face câte o singură doză de vaccin în zilele 0, 3, 7, 14 şi 30, şi dacă se 
consideră necesar, şi în ziua 90 (cinci injecţii plus una opţională). 
Pentru alte detalii, vezi tabelul 2, schema B/C. 
Tabel 2 
 

Schema B 
Vaccinare post-expunere 

Schema C 
Profilaxie simultană post-expunere 

O injecţie cu Rabipur i.m. în zilele: 0, 3, 7, 14, 30 
şi, dacă este necesar în ziua 90 

Administraţi Rabipur ca în schema B  
+ 1x20 UI/kg imunoglobulină antirabică  
concomitent cu prima doză de Rabipur, dar  
nu mai târziu de a 7-a zi ulterioară primei  
doze de vaccin Rabipur. 

 
Persoanele sunt considerate ca fiind incomplet protejate în următoarele cazuri: 

au primit un vaccin de eficacitate îndoielnică; 

au primit un vaccin cu o rezistenţă < 2,5 UI per doză; 

seria de vaccinări nu a fost terminată sau a fost întreruptă, fără a avea certitudinea obţinerii unei 
imunităţi de bază; 

La pacienţi care fac un tratament imunosupresiv sau care au o imunodeficienţă congenitală sau 
dobândită, doza iniţială trebuie dublată şi injecţiile trebuie administrate în părţi diferite ale corpului. 
Dacă aceşti pacienţi trebuie trataţi după o posibilă expunere la rabie, titrul de anticorpi trebuie măsurat 
la 14 zile de la prima injecţie. Dacă nu există un titru de cel puţin 0,5 UI/ml, care este corespunzător 

Page 4
background image

 

4

pentru a conferi protecţie, trebuie administrată imediat câte o doză de vaccin în fiecare braţ (sau în 
fese, în cazul copiilor mici) 
 
Persoane cu imunitate corespunzătoare 
Schema de vaccinare a persoanelor cu imunitate corespunzătoare după (re) expunere 

Serie curentă de injecţii (conform schemelor A

C) cu 

vaccin antirabic cu rezistenţă de 2,5 UI pe doză, 
administrată la intervale de: 

 
Schema de vaccinare 

Mai puţin de un an 

Câte o vaccinare în ziua 0 şi 3 

Între 1 şi 5 ani 

Câte o vaccinare în ziua 0, 3 şi 7 

Mai mult decât 5 ani 

Funcţie de tipul de expunere, se va face 
seria completă de injecţii de imunizare  
conform schemelor B sau C (tabelul 2) 

 
În toate cazurile de răniri de către animale bolnave de rabie sau de animale suspectate a fi purtătoare 
de rabie, sau după contactul între saliva acestor animale şi membranele mucoase sau pielea alterată a 
pacientului (vezi tabelul 1), este necesar un tratament profilactic concomitent (vezi tabelul 2, schema 
C)  
Schemele de imunizare vor fi respectate exact aşa cum se recomandă, chiar dacă a trecut destul timp 
de la expunere. 
Pentru persoane cu grad mare de risc de contactare a infecţiilor rabice (cu răni multiple, în special la 
cap sau ale părţi ale corpului deosebit de inervate sau în cazul amânării iniţierii tratamentului) 
imunizarea iniţială va fi dublată; se va injecta câte o doză unică de vaccin în muşchiul deltoid drept şi 
o altă doză în muşchiul deltoid stâng, cât se poate de curând după expunere. 
 
Imunizare pre-expunere 
Tabelul 2 schema A. 

Vaccinare pre-expunere 

O injecţie cu Rabipur i.m. în zilele: 0, 7, 28 şi 365 

 
Imunizarea auxiliară 
La persoanele expuse constant la risc se recomandă supravegherea anuală a concentraţiei anticorpilor 
antirabici. Dacă titrul este sub 0,5 UI/ml, este necesar să se facă o doză de consolidare (o doză unică 
de vaccin). Experienţa arată că doza de consolidare este necesară la fiecare 2 – 5 ani. 
 
Mod de administrare 
Liofilizatul trebuie reconstituit imediat înainte de injecţie folosind solventul livrat şi agitând cu grijă.  
Vaccinul se va administra prin injecţie intramusculară în muşchiul deltoid sau în regiunea antero-
laterală a feselor la copii mici. Nu se va aplica prin injecţii intragluteale. 
A se evita administrarea intravasculară. 
 
Toate vaccinurile şi imunoglobulinele administrate trebuie înregistrate în sistemul internaţional de 
imunizare cu denumirea preparatului (denumirea de fabricaţie) şi nr. lot. O imunizare optimă va fi 
conferită numai dacă se încheie programul complet de administrări. 
 
Reacţii adverse 
Pot să apară uşoare reacţii adverse uşoare la nivelul locului de administrare, cum ar fi durere, înroşire 
sau edeme. 
Reacţii locale adverse mai pronunţate, cum ar fi o creştere a temperaturii corpului peste 38ºC, 
hipertrofia ganglionilor limfatici, artrite şi tulburări gastrointestinale pot să apară ocazional.  
Rar sunt raportate cefalee, astenie, reacţii circulatorii, transpiraţie, frisoane, mialgie şi reacţii alergice; 
acestea necesită tratament numai în cazuri excepţionale. (vezi cap. 4.4). 
Au existat rapoartări izolate privind tulburări inflamatorii şi neurologice, cum ar fi parestezii, paralizii 
progresiv ascendente cu paralizie respiratorie (sindrom Guillain-Barré) sau nevrită optică în cazuri 
izolate. 
Pe baza datelor din literatură disponibile în prezent, nu se poate exclude posibilitatea ca în rare cazuri 
de imunizare a pacienţilor cu boli autoimune (de exemplu scleroza multiplă) sau cu predispoziţii 

Page 5
background image

 

5

genetice în acest sens să se provoace un episod acut al afecţiunii de fond. Totuşi, nu există o evidenţă a 
unei frecvenţe crescute a tulburărilor autoimune după imunizare.  
 
Supradozaj 
Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 
 
Instructiuni  privind  pregătirea  produsului  medicamentos  în  vederea  administrării  si 
manipularea sa 
Vaccinul se va reconstitui imediat înainte de administrare prin amestecarea pulberii liofilizate cu 
diluantul livrat, agitând cu grijă. Vaccinul reconstituit trebuie utilizat imediat. 
Vaccinul neutilizat va fi eliminat conform legislaţiei în vigoare. 
 
Păstrare 
A se păstra la temperaturi între 2°C şi 8°C, la frigider, în ambalajul original. A nu se congela. 
A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. 
 
Ambalaj 
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră cu pulbere liofilizată, o fiolă din sticlă incoloră cu solvent a 1 ml  
şi o seringă cu ac. 
 
Producător 
GSK Vaccines GmbH  
Emil-von-Behring Str. 76, 35041 Marburg, Germania 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
GSK Vaccines GmbH  
Emil-von-Behring Str. 76, 35041 Marburg, Germania 
 
Data ultimei verificări a prospectului 
Octombrie 2015