SYNFLORIX - PROSPECT

Prospectul pentru SYNFLORIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SYNFLORIX
Substanța activă: VACCIN PNEUMOCOCIC POLIZAHARIDIC CONJUGAT
Concentrația: 0,5 ml
Cod atc: J07AL52
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE VACCINURI PREUMOCOCICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 seringi preumplute x 0,5 ml suspensie + 10 ace
Cod cim: W54158004
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - BELGIA