SILGARD - PROSPECT

Prospectul pentru SILGARD - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SILGARD
Substanța activă: VACCIN PAPILOMAVIRUS(TIP 6,11,16 SI 18)
Concentrația: -
Cod atc: J07BM01
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI CU PAPILOMAVIRUS UMAN
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 seringi preumplute x 0,5 ml susp. inj. + 20 ace
Cod cim: W51742006
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA