CERVARIX - PROSPECT

Prospectul pentru CERVARIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CERVARIX
Substanța activă: VACCIN PAPILOMAVIRUS(TIP 16 SI 18)
Concentrația: 20µg/20µg
Cod atc: J07BM02
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI CU PAPILOMAVIRUS UMAN
Prescripție: P-RF/S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 seringi preumplute x 0,5 ml + 10 ace
Cod cim: W52318003
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA