BEXSERO - PROSPECT

Prospectul pentru BEXSERO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BEXSERO
Substanța activă: VACCIN MENINGOCOCIC GRUP B(RADN,COMPONENT,ADSORBIT
Concentrația: -
Cod atc: J07AH09
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE VACCINURI MENINGOCOCICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 seringa preumpluta cu 0,5 ml suspensie, cu ace
Cod cim: W62936001
Firma producătoare: GSK VACCINES S.R.L. - ITALIA