NIMENRIX - PROSPECT

Prospectul pentru NIMENRIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NIMENRIX
Substanța activă: VACCIN MENINGOCOCIC CONJUGAT DE GRUP A,C,W135 SI Y
Concentrația: -
Cod atc: J07AH08
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE VACCINURI MENINGOCOCICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 flac.+1 seringa preumpluta+2 ace
Cod cim: W64116001
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM N.V. - BELGIA
Conținut prospect: