MENVEO - PROSPECT

Prospectul pentru MENVEO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MENVEO
Substanța activă: VACCIN MENINGOCOCIC CONJUGAT DE GRUP A,C,W135 SI Y
Concentrația: -
Cod atc: J07AH08
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE VACCINURI MENINGOCOCICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 5 doze (10 flacoane)
Cod cim: W62935002
Firma producătoare: GSK VACCINES S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:

MENVEO se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 doza (2 flacoane)