TWINRIX ADULT - PROSPECT

Prospectul pentru TWINRIX ADULT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TWINRIX ADULT
Substanța activă: VACCIN HEP. B PURIFICAT + VACCIN HEP. A INACTIVAT
Concentrația: 720 U.EI HAV + 20 µg/ml AgHBs
Cod atc: J07BC20
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI HEPATITICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon x 1 ml
Cod cim: W13373001
Firma producătoare: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA