AMBIRIX - PROSPECT

Prospectul pentru AMBIRIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AMBIRIX
Substanța activă: VACCIN HEP. A (INACTIVAT) + VACCIN HEP. B
Concentrația: -
Cod atc: J07BC20
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI HEPATITICE
Prescripție: P-RF/S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 50 seringi preumplute fara ac x 1 ml susp. inj.
Cod cim: W51445005
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA