IDFLU 9 µg/tulpina - PROSPECT

Prospectul pentru IDFLU 9 µg/tulpina - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IDFLU 9 µg/tulpina
Substanța activă: VACCIN GRIPAL INACTIVAT
Concentrația: 9 µg/tulpina
Cod atc: J07BB02
Acțiune terapeutică: VACCINURI VIRALE VACCINURI GRIPALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 seringi preumplute x 0,1 ml susp. inj.
Cod cim: W63400002
Firma producătoare: SANOFI PASTEUR - FRANTA
Conținut prospect:

IDFLU 9 µg/tulpina se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,1 ml susp. inj.

Cutie x 20 seringi preumplute x 0,1 ml susp. inj.