TRITANRIX HepB - PROSPECT

Prospectul pentru TRITANRIX HepB - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRITANRIX HepB
Substanța activă: VACCIN COMBINAT DTPA -HEPB
Concentrația: -
Cod atc: J07CA05
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE SI VIRALE, IN COMBINATIE VACCINURI BACTERIENE SI VIRALE, IN COMBINATIE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla cu dop de cauciuc + capac x 0,5 ml susp. inj.
Cod cim: W52709001
Firma producătoare: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - BELGIA