HEXACIMA - PROSPECT

Prospectul pentru HEXACIMA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEXACIMA
Substanța activă: VACCIN COMBINAT DTPA-HBV-IPV+HIB
Concentrația: -
Cod atc: J07CA09
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIALE SI VIRALE, IN COMBINATII VACCINURI BACTERIALE SI VIRALE, IN COMBINATII
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta (0,5 ml) cu ac
Cod cim: W59729003
Firma producătoare: SANOFI PASTEUR SA - FRANTA