STELARA 90 mg - PROSPECT

Prospectul pentru STELARA 90 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STELARA 90 mg
Substanța activă: USTEKINUMAB
Concentrația: 90mg
Cod atc: L04AC05
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa de sticla cu capacitate de 1 ml x 1 ml sol.
Cod cim: W64276001
Firma producătoare: JANSSEN BIOLOGICS B.V. - OLANDA
Conținut prospect: