STELARA 45 - PROSPECT

Prospectul pentru STELARA 45 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STELARA 45
Substanța activă: USTEKINUMAB
Concentrația: 45mg/0,5ml
Cod atc: L04AC05
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE INTERLEUKINA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 0,5 sol. inj.
Cod cim: W53884001
Firma producătoare: CENTOCOR B.V. - OLANDA
Conținut prospect: