TACHYBEN 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TACHYBEN 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TACHYBEN 50 mg
Substanța activă: URAPIDILUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: C02CA06
Acțiune terapeutică: ANTIADRENERGICE ANTAGONISTI AI RECEPTORILOR ALFA-ADRENERGICI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10554_31.01.18.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 fiole din sticla incolora x 10 ml sol. inj.
Cod cim: W58330001
Firma producătoare: CENEXI - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10553/2018/01                                                           

 Anexa 1 

            10554/2018/01 

                                                                                    10554/2018/01                                                         Prospect 

 
 
  
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR   

 

Tachyben 25 mg soluţie injectabilă 
Tachyben 50 mg soluţie injectabilă 

Tachyben 100 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

 

urapidil 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră . 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Acestea includ 
orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
 

Ce găsiţi în acest prospect : 

1. 

Ce este Tachyben soluţie injectabilă şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Tachyben soluţie injectabilă 

3. 

Cum se administrează Tachyben soluţie injectabilă  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tachyben soluţie injectabilă 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Tachyben soluţie injectabilă şi pentru ce se utilizează  

 

Tachyben soluţie injectabilă conţine substanţa activă urapidil. 
Tachyben soluţie injectabilă aparţine unei clase de medicamente numite alfa-blocante. Acţiunea 
acestui medicament se exercită în vasele de sânge (adică în artere şi vene). Acesta reduce tensiunea 
arterială prin relaxarea pereţilor vaselor de sânge. 
 
Tachyben soluţie injectabilă este utilizat pentru tratamentul tensiunii arteriale mari severe: 
-în caz de urgenţă în tensiunea arterială mare, cu leziuni de organ care ameninţă viaţa pe termen scurt 

-

în cursul şi/sau după intervenţii chirurgicale 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze

 

Tachyben soluţie injectabilă 

 
Nu utilizaţi Tachyben soluţie injectabilă  

dacă sunteţi alergic la urapidil sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6) 

dacă aveţi o modificare a aortei numită stenoză aortică sau o modificare a vaselor de sânge 
numită şunt cardiac (exceptând şuntul cardiac la persoanele care efectuează şedinţe de 
hemodializă). 

 

Atenţionări şi precauţii: 

Înainte de a utiliza Tachyben soluţie injectabilă medicul dumneavoastră trebuie să verifice: 

dacă dumneavoastră aţi avut diaree sau vărsături (sau oricare cauză care ar putea să determine 
reducerea lichidelor în corpul dumneavoastră); 


Page 2
background image

 

 

dacă este scăzută cantitatea de sodiu din sângele dumneavoastră; 

 

Utilizarea altor medicamente  

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente. 
 
Înainte de a utiliza acest medicament, spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi oricare din 
următoarele medicamente, deoarece acestea ar putea interacţiona cu Tachyben soluţie injectabilă şi ar 
putea să le modifice eficacitatea sau să favorizeze manifestarea reacţiilor adverse: 
-

 

Medicamente alfablocante utilizate pentru probleme urinare determinate de afecţiuni ale 
prostatei 

-

 

Oricare medicament utilizat pentru scăderea tensiunii arteriale 

-

 

Baclofen (utilizat pentru tratamentul spasmelor musculare) 

-

 

Cimetidină (utilizat pentru inhibarea producerii de acid în stomac) 

-

 

Imipramină şi neuroleptice (utilizate pentru tratamentul depresiei) 

-

 

Glucocorticoizi (medicamente antiinflamatoare, uneori numite steroizi). 

 

Utilizarea Tachyben soluţie injectabilă cu alimente, băuturi și alcool etilic 
 

Trebuie să fiți prudent în timp ce consumați alcool etilic în cursul tratamentului cu Tachyben soluţie 
injectabilă. Acesta poate intensifica efectul Tachyben soluţie injectabilă. 

 
Sarcina, alăptarea 

şi fertilitatea

 

Utilizarea de Tachyben soluţie injectabilă nu este recomandată femeilor aflate în perioada fertilă, care 
nu folosesc  metode de contracep

ţ

ie.  

 
Nu sunt disponibile date adecvate pentru a aprecia siguranţa utilizării de urapidil la femeile gravide. 
Tratamentul cu Tachyben soluţie injectabilă nu este recomandat în timpul sarcinii, exceptând cazul în 
care medicul dumneavoastră consideră că beneficiul pentru dumneavoastră este mai mare decât riscul 
posibil pentru copilul nenăscut. 
 
Nu se cunoaşte dacă urapidil se excretă în laptele matern. Din motive de siguranţă, nu este 
recomandată alăptarea în cursul tratamentului cu Tachyben soluţie injectabilă. 
 
Nu este cunoscută influența Tachyben soluţie injectabilă asupra fertilitătii.  
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeți că ați putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Utilizarea de Tachyben soluţie injectabilă poate afecta capacitatea dumneavoastră de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje, în special: 
-

 

la începutul tratamentului sau în cazul modificării tratamentului; 

-

 

în cazul consumului concomitent de băuturi alcoolice. 

 
Dacă vă simţiţi rău, se recomandă să nu conduceţi vehicule şi să nu folosiţi utilaje până ce simptomele 
nu dispar. 
 

Tachyben 25 mg soluţie injectabilă conţine sodiu. 

Tachyben 25 mg soluție injectabilă conține mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pe fiolă, deci se poate 
spune că practic „nu conţine sodiu”.  

Tachyben 25 mg soluţie injectabilă conţine propilenglicol

Tachyben 25 mg soluție injectabilă conține  500 mg propilenglicol pe fiolă, care poate avea aceleași 
efecte ca și consumul de alcool și crește probabilitatea de reacții adverse. 
Nu utilizați acest medicament la copii cu vârsta sub 5 ani. 
Utilizați acest medicament numai dacă vă este recomandat de un medic. Medicul dumneavoastră poate 
efectua controale suplimentare în timp ce luați acest medicament. 
 


Page 3
background image

 

 

Tachyben 50 mg soluţie injectabilă conţine sodiu.  

Tachyben 50 mg soluție injectabilă conține mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pe fiolă,

 

deci se poate 

spune c

ă

 practic „nu conţine sodiu”. 

Tachyben 50 mg soluţie injectabilă conţine propilenglicol

Tachyben 50 mg soluție injectabilă conține 1000 mg propilenglicol pe fiolă care poate avea aceleași 
efecte ca și consumul de alcool și crește probabilitatea de reacții adverse. 
Nu utilizați acest medicament la copii cu vârsta sub 5 ani. 
Utilizați acest medicament numai dacă vă este recomandat de un medic. Medicul dumneavoastră poate 
efectua controale suplimentare în timp ce luați acest medicament. 
 

Tachyben 100 mg concentrat pentru soluţie perfuzabilă  conţine sodiu. 

Tachyben 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă conține mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) pe 
fiolă,

 

deci se poate spune că practic „nu conţine sodiu”. . 

Tachyben 100 mg concentrat pentru

 

soluţie perfuzabilă  conţine propilenglicol

Tachyben 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă  conține 2000 mg propilenglicol pe fiolă  care 
poate avea aceleași efecte ca și consumul de alcool și crește probabilitatea de reacții adverse. 
Nu utilizați acest medicament la copii cu vârsta sub 5 ani. 
Utilizați acest medicament numai dacă vă este recomandat de un medic. Medicul dumneavoastră poate 
efectua controale suplimentare în timp ce luați acest medicament. 

 

 

3. 

Cum se administrează

 

Tachyben soluţie injectabilă  

 
Tachyben soluţie injectabilă trebuie prescris şi administrat de către personalul medical. 
 

Doze 

Medicul va decide dozele corespunzătoare în funcţie de starea dumneavoastră de sănătate. 
 

Grupe speciale de pacienţi 

-

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu este recomandată din cauza absenţei 
datelor privind siguranţa şi eficacitatea. 

-

 

Pentru persoanele vârstnice (peste 65 de ani), poate fi necesară o reducere a dozelor. 

-

 

Dacă aveţi boli ale ficatului (insuficienţă hepatică severă), doza trebuie redusă. 

-

 

Dacă aveţi boli ale rinichilor (insuficienţă renală), pot fi necesare unele teste pentru a verifica 
circulaţia sângelui dumneavoastră. 

-

 

Dacă aveți insuficienţă cardiacă determinată de afectarea funcţiei mecanice, vor fi luate precauţii 
speciale. 

 

Calea de administrare 

Tachyben soluţie injectabilă se administrează într-o venă. 
 

Durata tratamentului 

Durata tratamentului cu Tachyben soluţie injectabilă nu trebuie să depăşească 7 zile. 
 

Dacă vi s-a administrat mai mult decât trebuie din Tachyben soluţie injectabilă 

Principala reacţie în caz de supradozaj este scăderea bruscă a tensiunii arteriale când staţi în picioare, 
fapt care poate determina ameţeli, senzaţie ușoară de confuzie sau leşin (hipotensiune arterială 
ortostatică). În acest caz, pacientul trebuie culcat pe spate cu picioarele ridicate. Dacă simptomele 
persistă, anunţaţi imediat medicul. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră . 
 
 
 
 
 


Page 4
background image

 

 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, Tachyben soluţie injectabilă poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu 
apar la toate persoanele. 
 
În cursul tratamentului pot să apară următoarele reacţii adverse. Trebuie să-i spuneţi medicului 
dumneavoastră care va decide oprirea sau continuarea tratamentului dumneavoastră. 

 
Frecvente: pot afecta pân

ă

 la 1 din 10 persoane:

 greaţă, ameţeli şi dureri de cap 

 

Mai pu

ţ

in frecvente: pot afecta pân

ă

 la 1 din 100 de persoane: 

palpitaţii, accelerare sau încetinire a 

bătăilor inimii, senzaţie de apăsare pe piept (ca angina pectorală) şi dificultăţi la respiraţie, scădere 
bruscă a tensiunii arteriale declanșată de modificările de poziție (tulburare ortostatică), bătăi rapide 
neregulate ale inimii, vărsături, oboseală şi transpiraţii. 
 

Rare: pot afecta pân

ă

 la 1 din 1000 de persoane:

 erecţie prelungită şi dureroasă, congestie nazală, 

reacţii alergice la nivelul pielii (mâncărimi, înroşire neobişnuită a pielii, erupţie trecătoare pe piele). 
 

Foarte rare: pot afecta pân

ă

 la 1 din 10000 de persoane: 

scădere a numărului de trombocite (celule 

din sânge cu rol în formarea cheagurilor de sînge); stare de nelinişte. 
 

Cu frecven

ță

 necunoscut

ă

: frecven

ț

a nu poate fi estimat

ă

 din datele disponibile

: umflare a feței, a 

buzelor, a limbii și a gâtului, urticarie 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 

e-mail:  

[email protected] 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Tachyben soluţie injectabilă   

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi fiolă după EXP:. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30

0

C. 

 
După prima deschidere a fiolei/diluție: 
Stabilitatea chimică şi fizică în uz a fost demonstrată pentru 50 de ore la 15-25

0

C. 

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. 
Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt în 
responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu vor depăşi 24 ore la 2 până la 8

0

C, exceptând 

situaţia în care reconstituirea/diluția s-a făcut în condiţii aseptice controlate şi validate. 
 
Pentru unică utilizare. 
 
A se utiliza imediat după deschiderea fiolei. 


Page 5
background image

 

 

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
Ce conţine Tachyben soluţie injectabilă 

Substanţa activă este urapidil 

O fiolă a 5 ml conţine urapidil 25 mg. 
O fiolă a 10 ml conţine urapidil 50 mg. 
O fiolă a 20 ml conţine urapidil 100 mg. 

  

Celelalte componente sunt  

Propilenglicol (vezi pct 2) 
Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat 
Acid clorhidric (37%) 
Fosfat disodic dihidrat 
Acid clorhidric (3,7%) 
Hidroxid de sodiu (4%) 
Apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Tachyben soluţie injectabilă şi conţinutul ambalajului 

Tachyben 25 mg soluţie injectabilă

 

este o soluţie injectabilă care de asemenea poate fi diluată pentru 

soluție perfuzabilă. 
Tachyben 50 mg soluţie injectabilă este o soluţie injectabilă care de asemenea poate fi diluată pentru 
soluție perfuzabilă. 
Tachyben 100 mg este concentrat pentru soluţie perfuzabilă . 
 
Soluţie limpede, incoloră cu un pH de 5,6 pâna la 6,6. 
Fără particule vizibile. 
 
O cutie conţine 5 fiole. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

EVER Neuro Pharma GmbH 
Oberburgau 3, Unterach, 4866 
Austria 
 

Fabricantul 

Cenexi  
52, rue Marcel et Jacques Gaucher, Fontenay Sous Bois, 94120,  
Franta 
 
EVER Neuro Pharma GmbH 
Oberburgau 3, Unterach, 4866, 
Austria

  

 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 

Numele Statului 
Membru 

Denumirea comercială a medicamentului- propusă 

Austria 

Tachyben 25 mg Injektionslösung 
Tachyben 50 mg Injektionslösung


Page 6
background image

 

 

Tachyben 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung 

Belgia 

 

Bulgaria 

 

Republica Cehă 

Tachyben 25 mg Injekční roztok 
Tachyben 50 mg Injekční roztok 
Tachyben 100 mg Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 

Germania 

Urapidil Stragen i.v. 25 mg Injektionslösung 
Urapidil Stragen i.v. 50 mg Injektionslösung 
Urapidil Stragen i.v. 100 mg Konzentrat zur Herstellung einer 
Infusionslösung 

Ungaria 

Uratens i.v., 25 mg, Oldatos injekció 
Uratens i.v., 50 mg, Oldatos injekció 
Uratens i.v., 100 mg, Koncentrátum oldatos infúzióhoz 

Italia 

Urapidil Stragen i.v., 25 mg, Soluzione iniettabile 
Urapidil Stragen i.v., 50 mg, Soluzione iniettabile Urapidil Stragen 
i.v., 100 mg, Concentrato per 
soluzione per infusione 

Polonia 

Tachyben, 25 mg, Roztwór do wstrzykiwań 
Tachyben, 50 mg, Roztwór do wstrzykiwań 
Tachyben, 100 mg, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

Romania 

Tachyben 25 mg Soluţie injectabilă 
Tachyben 50 mg Soluţie injectabilă 
Tachyben 100 mg Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în iunie 2021.  

 

 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:

 

Incompatibilităţi 

Acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente exceptând solvenţii menţionaţi mai jos. 
Următoarele substanţe active (sau soluţii pentru reconstituire/diluare) nu trebuie administrate simultan: 
soluţii injectabile şi perfuzabile alcaline. 
Aceasta poate determina turbiditate sau floculaţie. 
 

Precauţii speciale pentru îndepărtare 

Fiola cu 100 mg poate fi utilizată numai pentru stabilizarea tensiunii arteriale prin administrarea în 
perfuzie. 
Pentru tratamentul iniţial sunt disponibile fiole conţinând urapidil 25 mg şi 50 mg . Aceste concentraţii 
pot fi utilizate, de asemenea, pentru perfuzie intravenoasă după diluare. 
 
Diluarea se face în condiţii de asepsie. 
 
Înainte de administrare, soluţia trebuie inspectată vizual pentru particule şi modificări de culoare. 
Trebuie utilizată numai soluţia limpede şi incoloră. 
 
Prepararea soluţiei diluate 
-

 

Perfuzie intravenoasă : 
Se adaugă urapidil 250 mg (2 fiole de urapidil 100 mg + 1 fiolă de urapidil 50 mg) la 500 ml cu 
unul dintre solvenţii compatibili. 
 

-

 

Injectomat: 
urapidil 100 mg se aspiră într-un injectomat şi se diluează până la un volum de 50 ml cu unul 
dintre solvenţii compatibili. 
 

Solvenţi compatibili pentru diluţie: 
-Clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) soluţie perfuzabilă 


Page 7
background image

 

 

-Glucoză 50 mg/ml (5%) 
-Glucoză 100 mg/ml (10%) 

 

Pentru utilizare unică 
 
Orice cantitate de soluţie neutilizată şi ambalaje (saci/pliculeţe) trebuie îndepărtate conform 
reglementărilor locale.