INCRUSE 55 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru INCRUSE 55 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INCRUSE 55 micrograme
Substanța activă: UMECLIDINIUM
Concentrația: 55micrograme
Cod atc: R03BB07
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, INHALANTE ANTICHOLINERGICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 inhalator (Ellipta) cu 7 doze
Cod cim: W62157001
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: