ANORO 55micrograme /22micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru ANORO 55micrograme /22micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ANORO 55micrograme /22micrograme
Substanța activă: UMECLIDINIUM+ VILANTEROL
Concentrația: 55micrograme /22micrograme
Cod atc: R03AL03
Acțiune terapeutică: ADRENERGICE INHALANTE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 inhalator x 30 doze
Cod cim: W60979001
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: