ESMYA - PROSPECT

Prospectul pentru ESMYA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ESMYA
Substanța activă: ULIPRISTALUM ACETATUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: G03XB02
Acțiune terapeutică: ALTI HORMONI SEXUALI SI MODULATORI AI APARATULUI GENITAL ANTIPROGESTATIVE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din PVC/PE/PVDC-Al cu 28 comprimate
Cod cim: W61258001
Firma producătoare: CENEXI - FRANTA
Conținut prospect: