TROXSAL 20mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru TROXSAL 20mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TROXSAL 20mg/g
Substanța activă: TROXERUTINUM
Concentrația: 20mg/g
Cod atc: C05CA04
Acțiune terapeutică: MEDICATIA CAPILARELOR (CAPILAROTONICE) BIOFLAVONOIDE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9790_15.03.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub din Al x 45 g gel
Cod cim: W06032001
Firma producătoare: SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9790/2017/01                                                              

Anexa

 

                                                                                                                                                                    

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

 

 

Troxsal 20 mg/g gel 

 

Troxerutină  

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Troxsal și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Troxsal  

3.

 

Cum să utilizați Troxsal  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Troxsal  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Troxsal și pentru ce se utilizează 

 

Troxsal conţine ca substanţă activă troxerutină care face parte din clasa de medicamente cunoscute sub 

denumirea de vasoprotectoare de uz local.  
  

Troxsal este indicat pentru tratament simptomatic local în caz de: 

-

 

Insuficiență venoasă cronică; 

-

 

Boală varicoasă și hemoroizi; 

-

 

Tromboflebite superficiale, flebită acută și sindrom post-tromboflebitic; 

-

 

Dureri post fleboscleroză. 

  

Dacă după 5zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.  

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Troxsal 

 

Nu utilizați Troxsal:

 

dacă sunteți alergic la la troxerutină, la alte flavonoide sau la oricare dintre celelalte componente 
ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 


Page 2
background image

 

 
 
 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați 

Troxsal

, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 

 

-

 

nu aplicaţi Troxsal la nivelul mucoaselor, mai ales la nivel ocular; 

-

 

 nu aplicaţi Troxsal la nivelul unor zone cu leziuni, eczeme  sau răni deschise ale pielii.  

-

 

dacă apare o erupţie pe piele după aplicarea de troxerutină, întrerupeţi imediat tratamentul;  

-

 

folosirea de troxerutină la pacienţii cu hemoroizi obligă, în prelabil, la un diagnostic proctologic 
atent, pentru a exclude afecţiuni care necesită alte intervenţii terapeutice.  

În caz de criză hemoroidală folosirea de troxerutină nu exclude tratamentul specific pentru alte afecţiuni 

anale. Tratamentul cu troxerutină trebuie să fie de scurtă durată.   
  

Dacă simptomele nu cedează repede este necesară reconsiderarea atitudinii terapeutice.

 

 

 

Troxsal împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 

Nu există date disponibile privind potențialele interacțiuni medicamentoase cu troxerutină. 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Nu există date privind existența unor reacții adverse asupra sănătății fătului sau a nou-născutului în timpul 
utilizării medicamentului la femeile gravide.  
Ca măsură de precauție, nu se recomandă utilizarea Troxsal în primul trimestru de sarcină și în timpul 
alăptării. 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Troxsal nu influențează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

 

 

 

Troxsal conţine p-hidroxibenzoat de metil. 

 

Poate provoca reacții alergicela nivelul pielii.  

 
 

3.

 

Cum să utilizați Troxsal 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Troxsal

 

este destinat administrării pe piele.  

  
Adul

ţ

 

Troxsal se aplică extern, în strat subţire, pe zonele afectate de varice sau hemoroizi - tegumente, mucoasa 

anală intactă. 

S

e masează uşor. Aplicaţiile se fac de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, timp de 2-3 săptămȃni.  

  

Dacă după 5 zile de tratament nu observaţi ameliorarea manifestărilor sau acestea se agravează, trebuie să 

vă prezentaţi la medic care va reevalua tratamentul.  
Dacă este necesar, puteți aplica Troxsal sub bandaje ocluzive sau elastic (ciorapi cu compresie gradate). 
  

Copii 

ș

i adolescen

ț

Troxsal nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi, din cauza lipsei datelor privind siguranţa 

la această categorie de persoane.  

 


Page 3
background image

 

 

Dacă utilizați mai mult Troxsal decât trebuie

 

Nu s-au observant până în prezent cazuri de supradozaj.  În cazul ingestiei accidentale a unei cantităţi de 

gel, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe al celui mai 
apropiat spital.   

 

Dacă uitați să utilizați Troxsal

 

Dacă aţi uitat să aplicaţi o doză, aplicaţi alta, imediat ce v-aţi amintit.  

Nu aplicaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 

Dacă încetați să utilizați Troxsal 

Troxsal se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.  

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:  

Foarte frecvente:  

care afectează mai mult de 1 pacient din 10  

Frecvente:  

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi  

Mai puţin frecvente:  

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi  

Rare:  

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi  

Foarte rare:  

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi  

Cu frecvenţă necunoscută  

care nu poate fi estimată din datele disponibile  

  

Au fost semnalate rar iritații ale pielii sau reacții de hipersensibilitate, precum eritem (înroșirea pielii), 

prurit (mâncărime) și erupții cutanate tranzitorii. Aceste reacții adverse dispar complet odată cu 
întreruperea tratamentului.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Troxsal 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă 

la ultima zi a lunii respective.  
  

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.  

 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 


Page 4
background image

 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Troxsal  
 

-

 

Substanţa activă este troxerutină. Un gram de gel conține 20 mg troxerutină.  

-

 

Celelalte componente sunt: carbomer 980, trolamină, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), edetat 
disodic, apă purificată.  

 

Cum arată Troxsal și conținutul ambalajului 

Troxsal se prezintă sub formă de gel

 

omogen, de culoare galbenă, transparent până la slab opalescent.  

Cutie cu un tub din aluminiu, sigilat cu membrană și închis cu capac din material plastic, conținând 45 

g gel.  
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

S.C. Slavia Pharm S.R.L.  
B-dul Theodor Pallady nr. 44C  
Sector 3, cod 032266, Bucureşti,   
România  

 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2021. 

 

Alte surse de informaţii

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/