INKONTAN 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru INKONTAN 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INKONTAN 30 mg
Substanța activă: TROSPIUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: G04BD09
Acțiune terapeutică: UROLOGICE, MED. PT. FRECV. URINARA CRESCUTA SI INCONTINENTA
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7660_25.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 5 blist. PVC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W43789002
Firma producătoare: PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7660/2015/01-02-03-04 

                              Anexa 1 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                         

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Inkontan 30 mg comprimate filmate 

Clorură de trospiu 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest 

medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 
Ce 

găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Inkontan 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Inkontan 

3. 

Cum să utilizaţi Inkontan 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Inkontan 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Inkontan 

şi pentru ce se utilizează 

 

Inkontan face parte din grupa: alte preparate urologice (inclusiv antispastice), antispastice urinare. 

Inkontan acţionează prin reducerea activităţii anormal crescute a muşchilor vezicii urinare din 

următoarele afecţiuni: 

 

Disfuncţii nervoase (vegetative) ale vezicii urinare manifestate prin senzaţia puternică 

apărută brusc de a urina (imperioasă), urinări frecvente, urinări mai frecvente decât 

normal pe durata nopţii, pierderi de urină; 

 

Pi

erderi de urină necontrolate; 

 

Boli congenitale sau dobândite de origine neurologic

ă ale muşchilor vezicii urinare 

(hiper-

reflexivitatea detrusorului de origine spinală congenitală sau dobândită) care 

produc tulburări de contracţie ale acestora şi care pot necesita cateterizare în anumite 

cazuri ( contracții nesinergice cu sfincterul vezicii urinare ). 

 

 

Important: Înainte de începerea tratamentului cu Inkontan este foarte important să se elimine alte 

cauze posibile ale acestor simptome (prezenţa de obstacole, inflamaţii sau tumori la nivelul 
vezicii urinare). De-a lungul tratamentului es

te important să fiţi învăţaţi să goliţi complet vezica 

urinară. 
 
 


Page 2
background image

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Inkontan 

 

Nu utilizaţi Inkontan  

 

dacă sunteţi alergic la clorura de trospiu sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6

); 

 

;

 

 

dacă aveţi o obstrucţie mecanică a tubului digestiv;

 

 

dacă aveţi retenţie urinară;

 

 

dacă aveţi tensiunea crescută la nivelul ochilor (glaucom cu unghi închis);

 

 

dacă aveţi bătăi rapide sau neregulate ale inimii (tahiaritmie);

 

 

dacă aveţi o boală numită miastenia gravis, manifestată prin slăbiciune musculară 

excesivă);

 

 

dacă aveţi o boală inflamatorie severă a intestinului gros numită rectocolită ulcero-

hemoragică;

 

 

dacă aveţi un intestin gros dilatat din cauza unor substanţe toxice (megacolon toxic);

 

 

dacă suferiţi de insuficienţă renală şi aceasta necesită dializă (clearance-ul creatininei < 10 
ml/min/1‚73 m

2

).

 

 

Inkontan nu este recomandat copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Inkontan, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

Folosiţi cu prudenţă Inkontan dacă aveţi una dintre următoarele afecţiuni: 

 

Îngustări la nivelul tubului digestiv, cum ar fi îngustarea orificiului distal al stomacului 
(s

tenoză pilorică); 

 

Îngustarea sau prezenţa unui obstacol la nivelul căilor urinare cu risc de reţinere urinară; 

 

Boli neurologice care afectează inervaţia căilor urinare (neuropatie autonomă); 

 

O dilatare a esofagului (porţiune a tubului digestiv care face legătura între gură şi stomac) 

însoţită de întoarcerea mâncării din stomac în esofag şi iritarea acestuia din urmă (hernie 

hiatală asociată cu esofagită de reflux); 

 

Boli care produc creşterea frecvenţei bătăilor inimii dumneavoastră (activitate crescută a 
glandei tiroide - 

hipertiroidie, boli ale arterelor care hrănesc muşchiul cardiac - 

coronaropatii sau o disfuncţie severă a inimii – insuficienţă cardiacă); 

 

O afectare severă a funcţiei renale (insuficienţă renală). 

 
Dacă aveţi o afectare severă a funcţiei hepatice (insuficienţă hepatică), este recomandat să nu 
folo

siţi Inkontan, deoarece efectele acestuia nu au fost studiate la această categorie de pacienţi. 

 
Î

nainte de începerea tratamentului, se recomandă să se elimine cauzele organice posibile ale 

tulburărilor de urinare. Înaintea începerii tratamentului cu Inkontan, trebuie efectuate anumite 
a

nalize şi excluse alte cauze ce pot determina aceeaşi simptomatologie cum ar fi boli cardiace, 

boli renale, ingerarea u

nor cantităţi mari de apă, precum şi infecţii sau tumori ale aparatului 

urinar, 

care necesită tratament cauzal. 

 

Inkontan conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

Inkontan 

împreună cu alte medicamente

  


Page 3
background image

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 

luaţi orice alte medicamente. 
 

Este foarte important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi unul dintre următoarele 
medicamente: 

medicamente aparţinând clasei anticolinergicelor (amantadină, antidepresive triciclice, 

chinidină, antihistaminice şi disopiramidă) deoarece Inkontan poate creşte efectele acestora;   
- medicamente beta-simpatomimetice 

deoarece Inkontan poate mări riscul de apariţie a creşterii 

frecvenţei cardiace generat de acestea;  

medicamente care stimulează mişcările tubului digestiv (ex. metoclopramidă) deoarece poate 

diminua eficacitatea lor; 
 

Inkontan poate modifica mişcările şi secreţia de la nivelul tubului digestiv şi poate influenţa 

absorbţia oricărui medicament administrat concomitent. 
 

Absorbţia Inkontan poate fi inhibată de gumă guar, colestiramină şi colestipol. De aceea, 

administrarea concomitentă de produse medicamentoase de acest tip nu este recomandată. 
 

Inkontan 

împreună cu alimente şi băuturi 

Comprimatele filmate de Inkontan trebuie administrate nemestecate 

cu un pahar de apă. 

Administrarea trebuie făcută pe stomacul gol înaintea meselor. 

 

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 

gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 

Nu au fost găsite dovezi de producere a malformațiilor în studiile la animale. Cu 

toate acestea, Inkontan nu trebuie administrat în tim

pul sarcinii sau alăptării, decât dacă este 

absolut necesar, după analiza raportului beneficiu matern/risc fetal, datorită lipsei experienței cu 
acest medicament la om.  

Clorura de trospiu trece bariera placentară şi se excretă în laptele matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Datorit

ă tulburărilor de acomodare vizuală, capacitatea de a conduce sau a manevra utilaje poate 

fi 

afectată. 

 

Inkontan conţine lactoză

. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la 

unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

 
 
3. 

Cum 

să utilizaţi Inkontan 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi 

cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 

Doza uzuală este de 1 ½ comprimate Inkontan 30 mg pe zi (echivalentul unei doze totale de 45 
mg) administrate astfel: 
- ½ comprimat Inkontan 30 mg de trei ori pe zi, sau 

1 comprimat Inkontan 30 mg dimineaţa şi ½ comprimat Inkontan 30 mg seara. 

 
Comprimatele filmate de Inkontan 30 

mg trebuie administrate nemestecate cu un pahar de apă. 

Administrarea trebuie făcută pe stomacul gol înaintea meselor.  


Page 4
background image

 

 
Î

n caz de insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei 10-30 ml/min

/

1,73m

2

), 

doza 

recomandată este de 15 mg clorură de trospiu pe zi sau 15 mg clorură de trospiu la două zile. 

Necesitatea continuării tratamentului trebuie reevaluată regulat (la 3 - 6 luni). 
 

Utilizarea la copii 

La copii cu vârsta sub 12 ani, administrarea acestui med

icament este contraindicată, deoarece nu 

există date disponibile pentru această grupă de vârstă. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Inkontan decât trebuie 

După administrarea unei doze unice maxime de 360 mg clorură de trospiu la voluntari sănătoşi,  
s-au observat us

căciunea mucoasei bucale, bătăi rapide ale inimii şi tulburări la urinare, cu o 

incidenţă mare. Până în prezent, nu a fost descris în clinică nici un semn de supradozaj grav sau 

de intoxicaţie. 
 

În cazul în care aţi utilizat accidental mai mult Inkontan decât trebuie, opriţi administrarea şi 

adresaţi-vă unui medic. Acesta va stabili care sunt măsurile necesare în continuare. 
Î

n caz de intoxicaţie, sunt indicate următoarele măsuri terapeutice: 

lavaj gastric şi scăderea absorbţiei (de exemplu, prin administrarea de cărbune activat); 

administrarea locală de pilocarpină la pacienţii cu glaucom; 

cateterizare urinară  la pacienţii cu retenţie urinară; 

tratament cu parasimpatomimetice (de exemplu neostigmină) în cazul apariţiei de manifestări 

clinice severe; 
- administrarea de beta-

blocante dacă răspunsul clinic este insuficient sau dacă apare tahicardie 

semnificativă şi/sau instabilitate circulatorie (de exemplu, administrarea iniţială a 1 mg 

propanolol intravenos, cu monitorizarea EKG şi a tensiunii arteriale).  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Inkontan 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. Continuaţi administrarea Inkontan în 

cantitatea prescrisă conform indicaţiilor. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Inkontan 

Nu întrerupeţi administrarea Inkontan fără a vă anunţa medicul. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumnea

voastră sau farmacistului. 

 
 

4. 

R

eacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 

Reacţii adverse frecvente (

posibil să apară la 1 - 10 pacienţi din 100

):  

 

uscăciunea gurii,  

 

tulburări digestive,  

 

dureri abdominale,  

 

greaţă, 

 

constipaţie.  

 


Page 5
background image

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (

posibil să apară la 1 - 10 pacienţi din 1000

):  

 

tulburări la urinare ( rămâne urină în interiorul vezicii),  

 

creşterea frecvenţei bătăilor inimii,  

 

afectarea vederii (în mod special la persoanele cu hipermetropie care nu este adecvat 

corectată cu ochelari),  

 

diaree,  

 

flatulenţă (evacuare frecventă, abundentă și necontrolată, a gazelor din intestine.),  

 

dificultăţi de respiraţie,   

 

erupţii pe piele,  

 

slăbiciune,  

 

dureri toracice. 

 

Reacţii adverse rare (

posibil s

ă apară la 1 - 10 pacienţi din 10000

):  

 

retenţie urinară (vezica urinară nu se poate goli complet şi rămâne urină în interior),  

 

bătăi neregulate sau mai rapide ale inimii,  

 

reacţii alergice generalizate,  

 

uşoară creştere a nivelului din sânge a enzimelor ficatului. 

 

fost raportat și un caz de reacție alergică (anafilaxie) datorită substanței active. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
re

acţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 

publicate pe web-site-ul

 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de 

informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  
 
 

5.  

C

um se păstrează Inkontan 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
 

Nu utilizaţi Inkontan după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce 

conţine Inkontan 

 

-

 

Substanţa activă este clorura de trospiu 30 mg. 

-

 

Celelalte componente sunt: 

Nucleu-

 

lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon 

de porumb, amidonglicolat de sodiu tip A, acid stearic, dioxid de siliciu coloidal anhidru, 


Page 6
background image

 

povidonă; 

Film 

hipromeloză, dioxid de titan (E 171), celuloză microcristalină, acid 

stearic. 

 

Cum 

arată Inkontan şi conţinutul ambalajului 

 

Inkontan se prezin

tă sub formă de comprimate filmate rotunde biconvexe, cu linia de rupere pe 

una dintre 

fețe, de culoare albă până la aproape albă. 

 
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate  
Cutie cu 5 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate  
Cutie cu 10 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate  
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 
6067 Absam/Tirol, Austria 
Telefon : + 43 5223 57926 0 
Fax : + 43 5223 57926 11 
e-mail: [email protected] 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  

Reprezentanța Montavit Ges.m.b.H., Tel/fax: 021.230.33.51, 

[email protected]

 

 
Acest prospect a fost aprobat în mai 2015. 

 


INKONTAN 30 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. film.

Cutie cu 10 blist. PVC/Al x 10 compr. film.

Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr. film.