IBUTIN® 300 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IBUTIN® 300 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IBUTIN® 300 mg
Substanța activă: TRIMEBUTINUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: A03AA05
Acțiune terapeutică: MED. PT.TULBURARI INTESTINALE FUNCTIONALE ANTICOLINERGICE DE SINTEZA, ESTERI CU GRUP AMINOTERTIAR
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12413_18.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. elib. prel.
Cod cim: W42800001
Firma producătoare: GALENICA SA - GRECIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12413/2019/01-02                                                        Anexa 1 

                                                                                                                                                               Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

IBUTIN 300 mg comprimate cu eliberare prelungită 

maleat de trimebutină  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

         Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiţi în acest prospect

:  

 
1. 

Ce este IBUTIN 300 mg şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi IBUTIN 300 mg 

3. 

Cum să utilizaţi IBUTIN 300 mg 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează IBUTIN 300 mg 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este IBUTIN 300 mg şi pentru ce se utilizează 

 
IBUTIN  300  mg

 

face  parte  din  grupa  medicamentelor  utilizate  în  tratamentul  tulburărilor  funcţionale 

intestinale, anticolinergice sintetice, esteri cu grup terţiar amino. 
IBUTIN 300 mg este indicat în: 
-

 

tratamentul simptomatic al durerilor legate de tulburările funcţionale ale tubului digestiv şi ale căilor 
biliare; 

-

 

Tratamentul  simptomatic  al  durerilor,  tulburărilor  de  tranzit  şi  disconfortului  abdominal  legate  de 
tulburările funcţionale ale tubului digestiv. 
 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi IBUTIN 300 mg 

 

Nu utilizaţi IBUTIN 300 mg dacă aveţi: 

-

 

hipersensibilitate  la  trimebutină  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament 
(enumerate la punctul 6); 

-

 

insuficienţă renală severă. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi IBUTIN 300 mg, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Înainte  de  administrarea  IBUTIN  300  mg  trebuie  exclusă  existenţa  unei  afecţiuni  organice  la  nivelul 
sistemului digestiv (de exemplu enterită inflamatorie, ocluzie mecanică etc.) 
 
Acest  medicament  este  destinat  tratamentului  adulţilor,  forma  farmaceutică  (comprimat  cu  eliberare 
prelungită) şi concentraţia (300 mg/comprimat), nefiind adecvată pentru copii.  
 
 


Page 2
background image

 

 
 

IBUTIN 300 mg împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 
Nu se cunosc interacţiuni. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Studiile la animale nu au pus în evidenţă efecte teratogene. În absenţa efectelor teratogene la animale, nu 
se  anticipează  efecte  malformative  la  om.  În  clinică,  nu  există  până  în  prezent  suficiente  date  pentru  a 
evalua un eventual efect malformativ sau fetotoxic al trimebutinei administrate în timpul sarcinii. 
În  consecinţă,  ca  o  măsură  de  precauţie,  este  de  preferat  evitarea  administrării  trimebutinei  în  primul 
trimestru  de sarcină.  Utilizarea  trimebutinei  în  trimestrele  2  şi 3  de sarcină  nu  se  recomandă  decât  dacă 
este absolut necesar.  
Alăptarea este posibilă în timpul utilizării trimebutinei. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 
 

IBUTIN 300 mg conţine lactoză 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi IBUTIN 300 mg 

 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Produsul este destinat administrării la adult. 
Doza uzuală este de 300 mg maleat de trimebutină (un comprimat filmat cu eliberare prelungită

 

IBUTIN 

300 mg), administrat oral, o dată pe zi.  
La începutul tratamentului se pot administra 600 mg maleat de trimebutină (2 comprimate filmate cu 
eliberare prelungită

 

IBUTIN 300 mg) pe zi, în două prize, dimineaţa şi seara, timp de 6 zile, urmat de 

tratament de întreţinere cu 300 mg maleat de trimebutină (un comprimat filmat cu eliberare prelungită 
IBUTIN 300 mg) pe zi, timp de cel puțin 20 de zile. 
 
Comprimatele se înghit întregi, fără a se sfărâma în prealabil. 
 

Dacă utilizați mai mult IBUTIN 300 mg decât trebuie 

Nu s-au raportat cazuri de supradozaj. În caz de ingestie a unor doze mari, tratamentul este simptomatic. 

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 

În studiile clinice au fost raportate rar cazuri de reacţii adverse cutanate. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro/


Page 3
background image

 

Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa 
acestui medicament. 

 
5. 

Cum se păstrează IBUTIN 300 mg 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine IBUTIN 300 mg 

-

 

Substanţa activă este maleat de trimebutină 300 mg; 

-

 

Celelalte componente sunt: 

nucleu

: lactoză monohidrat, acid tartric, povidonă K 30, hipromeloză 

(4000 mPa.s), dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; 

film

: hipromeloză (6 mPa.s), 

dioxid de titan (E 171), macrogol 6000. 

 

Cum arată IBUTIN

®

 300 mg şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu un blister PVC/PVDC/AL a  10 comprimate cu eliberare prelungită. 
Cutie cu 2 blistere PVC/PVDC/AL a  câte 10 comprimate cu eliberare prelungită. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: 021 317 31 36 
Fax.: 021 317 31 34 
e-mail: [email protected] 

 

Fabricanții 

GALENICA PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A. 
3rd km Old National Road Chalkida- Atena,  
Glifa Chalkida Eubia, 34100, Grecia 
 
S.C. ZENTIVA S.A. 
B-dul Theodor Pallady nr. 50 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  

 
România 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50,  
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel: +4 021.304.7597 


Page 4
background image

 

e-mail: [email protected] 
Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019. 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 

http://www.anm.ro/

  

 


IBUTIN® 300 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. elib. prel.