DEBRIDAT - PROSPECT

Prospectul pentru DEBRIDAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DEBRIDAT
Substanța activă: TRIMEBUTINUM
Concentrația: 24mg/5ml
Cod atc: A03AA05
Acțiune terapeutică: MED. PT.TULBURARI INTESTINALE FUNCTIONALE ANTICOLINERGICE DE SINTEZA, ESTERI CU GRUP AMINOTERTIAR
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7336_14.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 76,25 g granule pt. 125ml susp. + seringa dozatoare gradata
Cod cim: W07832002
Firma producătoare: FARMEA - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7336/2006/01                                                Anexa 1' 

                                                                                                                                                    Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 
 

DEBRIDAT 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orală 

Trimebutină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. 

-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

-  Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
În acest prospect găsiţi: 
 

1.  Ce este Debridat şi pentru ce se utilizează 
2.  Înainte să luaţi Debridat 
3.  Cum să luaţi Debridat 
4.  Reacţii adverse posibile 
5.  Cum se păstrează Debridat 
6.  Informaţii suplimentare 

 
 
1. 

Ce este Debridat şi pentru ce se utilizează 

 
Debridat este utilizat în cazul durerii din cadrul bolilor digestive sau biliare. 
Debridat este un medicament care corectează tulburările tranzitului gastrointestinal care sunt 
legate de aceste afecţiuni. 
 
 
2. 

Înainte să luaţi Debridat 

 
Nu luaţi Debridat 
Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la trimebutină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
Debridat. 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Debridat 
Pentru copiii cu vârsta peste 5 ani, acest medicament conţine 6 g zahăr/doză. Pentru adulţi, acest 
medicament conţine 9 g zahăr/doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu diabet 
zaharat. 
 

Page 2
background image

 

2

Utilizarea acestui medicament nu este recomandată în cazul pacienţilor care prezintă intoleranţă 
la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză şi galactoză sau insuficienţă a zaharazei-
izomaltazei (boli ereditare rare). 
 
Folosirea altor medicamente 
Deşi nu a fost observată nicio interacţiune între Debridat şi alte medicamente luate în acelaşi timp 
vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar 
putea să luaţi orice alte medicamente. 
 
Folosirea Debridat  împreună cu alimente şi băuturi 
Debridat poate fi luat în timpul meselor sau independent de acestea. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Debridat nu trebuie luat în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru, decât la indicaţia 
medicului. 
Debridat poate fi administrat în perioada de alăptare. 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Debridat 
Acest medicament conţine zahăr şi colorant Galben amurg (E 110). Acesta poate provoca reacţii 
alergice. 
 
 
3.  

Cum să luaţi Debridat 

 
Luaţi întotdeauna Debridat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Adulţi 
 
Doza uzuală este de15 ml, de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare. Dacă medicul consideră 
necesar, doza poate fi crescută până la maximum 15 ml de 6 ori pe zi. 
 
 
Utilizarea la copii 
 
Dozele uzuale sunt: 
-copii cu vârsta sub 6 luni: 2,5 ml de 2-3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 1 an: 5 ml de 2 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani: 5 ml de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta peste 5 ani: 10 ml de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare, adică aproximativ 
4,8 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală, pe zi (4,8 mg/kg şi zi). 
 
Suspensia orală se prepară astfel: 
 

Page 3
background image

 

3

 

 

Adăugaţi apă minerală negazoasă sau apă fiartă şi răcită până la nivelul 
marcat pe sticla flaconului, printr-o linie. Închideţi flaconul şi agitaţi până la 
omogenizarea suspensiei. 
Se recomandă agitarea flaconului înaintea fiecărei administrări.

 

 
Suspensia orală poate fi administrată ca atare sau amestecată cu un alt lichid (de exemplu, cu apă 
sau lapte). Măsura dozatoare trebuie spălată cu atenţie după fiecare întrebuinţare. 
 
Dacă aveţi impresia că efectul Debridat este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului sau 
farmacistului. 
 
Dacă aţi luat mai mult Debridat decât trebuie 
Dacă luaţi mai multă suspensie orală decât v-a fost prescris (sau dacă altcineva ia suspensia 
dumneavoastră), solicitaţi imediat consult medical sau adresaţi-vă imediat celei mai apropiate 
unităţi medicale. 
 
Dacă aţi uitat să luaţi Debridat 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă încetaţi să luaţi Debridat 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Debridat poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Reacţii adverse raportate au fost: 
 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează mai puţin de 1 din 100 de utilizatori): iritaţie 
trecătoare la nivelul pielii 
 
Reacţii adverse la care frecvenţa de apariţie nu poate fi estimată: hipersensibilitate, reacţii la 
nivelul pielii. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Debridat 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 

Page 4
background image

 

4

Nu utilizaţi Debridat după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Suspensia reconstituită se păstrează maximum 4 săptămâni. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele pe care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor 
ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Debridat 

Substanţa activă este maleatul de trimebutină. 100 g granule pentru suspensie orală conţin 
trimebutină 0,787 g. 5 ml de soluţie reconstituită conţin trimebutină 24 mg. 

Celelalte componente sunt: polisorbat 80, aromă naturală de portocale (ulei esenţial de 
portocale pe suport de gumă arabică), zahăr, colorant Galben amurg (E 110). 

 
 
Flacon de 250 ml: conţine 152,5 g granule pentru suspensie orală şi o măsură dozatoare gradată la 
2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml şi 15 ml. 
 
Cum arată Debridat şi conţinutul ambalajului 
 
Cutie cu un flacon de 250 ml din sticlă brună cu un capac de aluminiu. Flaconul conţine 152,5 g 
granule de culoare portocalie, cu miros de portocală, pentru suspensie orală şi o măsură 
dozatoare. Capacul de aluminiu este fixat cu un sigiliu din polietilenă şi prevăzut cu un inel de 
siguranţă. 
 
Suspensia reconstituită este siropoasă, opalescentă, de culoare portocalie, cu miros de portocale. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
PFIZER EUROPE MA EEIG,  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,  
Marea Britanie. 
 
Fabricantul 
FARMEA 
10, rue Bouche Thomas, ZAC Sud d’Orgemont, 49007 Angers 
Franţa. 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
Pfizer Romania S.R.L. 
Tel: +40 (0)21 207 28 00 
 
Acest prospect a fost revizuit în februarie 2016. 

Page 5
background image

 

5

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7336/2006/02                                                Anexa 1' 

                                                                                                                                                    Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 
 

DEBRIDAT 24 mg/5 ml granule pentru suspensie orală 

Trimebutină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. 

-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

-  Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-  Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
În acest prospect găsiţi: 
 

7.  Ce este Debridat şi pentru ce se utilizează 
8.  Înainte să luaţi Debridat 
9.  Cum să luaţi Debridat 
10. Reacţii adverse posibile 
11. Cum se păstrează Debridat 
12. Informaţii suplimentare 

 
 
6. 

Ce este Debridat şi pentru ce se utilizează 

 
Debridat este utilizat în cazul durerii din cadrul bolilor digestive sau biliare. 
Debridat este un medicament care corectează tulburările tranzitului gastrointestinal care sunt 
legate de aceste afecţiuni. 
 
 
7. 

Înainte să luaţi Debridat 

 
Nu luaţi Debridat 
Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la trimebutină sau la oricare dintre celelate componente ale 
Debridat. 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Debridat 
 

Page 6
background image

 

6

Pentru copiii cu vârsta peste 5 ani, acest medicament conţine 6 g zahăr/doză. Pentru adulţi, acest 
medicament conţine 9 g zahăr/doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu diabet 
zaharat. 
 
Utilizarea acestui medicament nu este recomandată în cazul pacienţilor care prezintă intoleranţă 
la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză şi galactoză sau insuficienţă a zaharazei-
izomaltazei (boli ereditare rare). 
 
Folosirea altor medicamente 
Deşi nu a fost observată nicio interacţiune între Debridat şi alte medicamente luate în acelaşi timp 
vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar 
putea să luaţi orice alte medicamente. 
 
Folosirea Debridat  împreună cu alimente şi băuturi 
Debridat poate fi luat în timpul meselor sau independent de acestea. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Debridat nu trebuie luat în timpul sarcinii, mai ales în primul trimestru, decât la indicaţia 
medicului. 
Debridat poate fi administrat în perioada de alăptare. 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Debridat 
 
Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă 
la unele categorii de glucide, vă rugăm să-i spuneţi înainte de a lua acest medicament. 
Colorantul Galben amurg (E110) poate provoca reacţii alergice. 
 
 
8.  

Cum să luaţi Debridat 

 
Luaţi întotdeauna Debridat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Utilizarea la copii 
 
Dozele uzuale sunt: 
-copii cu vârsta sub 6 luni: 2,5 ml de 2-3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 1 an: 5 ml de 2 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani: 5 ml de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare; 
-copii cu vârsta peste 5 ani: 10 ml de 3 ori pe zi, măsuraţi cu măsura dozatoare, adică aproximativ 
4,8 mg pentru fiecare kilogram de greutate corporală, pe zi (4,8 mg/kg şi zi). 
 
Doza pentru o administrare este indicată în funcţie de greutate, pe seringa dozatoare cu gradaţii ce 
corespund numărului de kilograme. 

Page 7
background image

 

7

În practică, fiecare gradaţie a seringii dozatoare corespunde dozei pentru 1 kg şi o administrare: 
de exemplu, gradaţia 10 corespunde dozei pentru o administrare la un copil de 10 kg. 
 
Suspensia orală se prepară astfel: 
 

 

1. Se introduce în flacon apă minerală negazoasă până la semnul de 
marcaj de pe flacon.  

 

2. Se închide flaconul şi se agită bine până se obţine un lichid omogen. 
 

 

3. Se scoate seringa gradată din ambalajul său. Se înşurubează seringa 
gradată pe flacon. 
 

 

4. Se agită flaconul înainte de fiecare utilizare. Se trage cu o mână de 
piston până la gradaţia corespunzătoare greutăţii corporale a copilului, 
ţinând cu cealaltă mână de gulerul seringii. 

 

5. Se prinde seringa de guler şi se trage traversând dopul, fără a atinge 
pistonul. Se varsă conţinutul seringii gradate într-un biberon, o 
linguriţă sau un pahar pe care copilul trebuie să-l bea imediat. 

 

 
6. Se clăteşte cu grijă seringa dozatoare, folosind apă curată. Se pune 
la loc seringa în flacon, introducând-o prin dop. 

 
 

 

 

 
Suspensia orală poate fi administrată ca atare sau amestecată cu un alt lichid (de exemplu, cu apă 
sau lapte). Măsura dozatoare trebuie spălată cu atenţie după fiecare întrebuinţare. 

Gradaţii 

Piston 

Dop 

Guler 

Page 8
background image

 

8

 
Dacă  aveţi impresia  că  efectul Debridat este  prea puternic sau prea  slab,  spuneţi  medicului sau 
farmacistului. 
 
Dacă aţi luat mai mult Debridat decât trebuie 
Dacă luaţi mai multă suspensie orală decât v-a fost prescris (sau dacă altcineva ia suspensia 
dumneavoastră), solicitaţi imediat consult medical sau adresaţi-vă imediat celei mai apropiate 
unităţi medicale. 
 
Dacă aţi uitat să luaţi Debridat 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă încetaţi să luaţi Debridat 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
9. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  Debridat  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
Reacţii adverse raportate au fost: 
 
Reacţii  adverse  mai  puţin  frecvente  (afectează  mai  puţin  de  1  din  100  de  utilizatori):  iritaţie 
trecătoare la nivelul pielii. 
 
Reacţii adverse la care frecvenţa de apariţie nu poate fi estimată: hipersensibilitate, reacţii la 
nivelul pielii. 
 
Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  se  agravează  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
10. 

Cum se păstrează Debridat 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Debridat după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Suspensia reconstituită se păstrează maximum 4 săptămâni. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 

Page 9
background image

 

9

Medicamentele  nu  trebuie  aruncate  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 
6. 

Informaţii suplimentare 

 
Ce conţine Debridat 

Substanţa activă este maleatul de trimebutină. 100 g granule pentru suspensie orală conţin 
trimebutină 0,787 g. 5 ml de soluţie reconstituită conţin trimebutină 24 mg. 

Celelalte  componente  sunt:  polisorbat  80,  aromă  naturală  de  portocale  (ulei  esenţial  de 
portocale pe suport de gumă arabică), zahăr, colorant Galben amurg (E 110). 

 
Flacon de 125 ml: conţine 76,25 g granule pentru suspensie orală şi o seringă dozatoare gradată. 
 
Cum arată Debridat şi conţinutul ambalajului 
Cutie cu un flacon de 125 ml din sticlă brună cu un capac de aluminiu. Flaconul conţine 76,25 g 
granule de culoare portocalie, cu miros de portocală, pentru suspensie orală şi o seringă dozatoare 
gradată.  Capacul  de  aluminiu  este  fixat  cu  un  sigiliu  din  polietilenă  şi  prevăzut  cu  un  inel  de 
siguranţă. 
 
Suspensia reconstituită este siropoasă, opalescentă, de culoare portocalie, cu miros de portocale. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
PFIZER EUROPE MA EEIG,  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,  
Marea Britanie. 
 
Fabricantul 
FARMEA 
10, rue Bouche Thomas, ZAC Sud d’Orgemont, 49007 Angers 
Franţa. 
 
Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
Pfizer Romania S.R.L. 
Tel: +40 (0)21 207 28 00 
 
Acest prospect a fost revizuit în februarie 2016.
 
 

 

DEBRIDAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 152,5 g granule pt. 250ml susp. + masura dozatoare gradata