DEBRIDAT 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DEBRIDAT 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DEBRIDAT 200 mg
Substanța activă: TRIMEBUTINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: A03AA05
Acțiune terapeutică: MED. PT.TRAT.TULBURARILOR FUNCTIONALE GASTRO-INTESTINALE ANTICHOLINERGICE SINTETICE ESTERI CU GRUP TERTIAR AMINO
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5259_13.12.12.pdf
Ambalaj: Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W59465001
Firma producătoare: FARMEA - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8182/2006/01                                                        Anexa 1' 

                                                                               5259/2012/01                                                              Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 
 

Debridat 100 mg comprimate filmate 
Debridat 200 mg comprimate filmate 

Maleat de trimebutină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  se  agraveazǎ  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversǎ 
nemenţionatǎ  în  acest  prospect,  vă  rugăm  să-i  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. 

Ce este Debridat şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să utilizaţi Debridat 

3. 

Cum să utilizaţi Debridat 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Debridat 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
 
1. 

CE ESTE DEBRIDAT ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Debridat  conţine  ca  substanţă  activă  maleat  de  trimebutină.  Acesta  este  un  medicament  care  reface 
motilitatea  fiziologică  (proprietate  a  unor  organe  cu  musculatura  netedă  de  a  efectua  mişcări  de 
contracţie şi de relaxare) în cazul bolilor digestive funcţionale legate de tulburări de motilitate. 
 
Debridat  este  folosit  pentru  tratamentul  simptomatic  al  tulburărilor  funcţionale  gastrointestinale  şi 
biliare, în special în cazul durerilor şi crampelor abdominale, spasmelor digestive, excesului de gaze 
intestinale, diareei şi/sau constipaţiei. 
 
 
2. 

ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI DEBRIDAT 

 
Nu utilizaţi Debridat  

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  maleatul  de  trimebutină  sau  la  oricare  dintre  celelalte 
componente ale Debridat. 

 
Utilizarea altor medicamente  
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală.  
 
Utilizarea Debridat împreună cu alimente şi băuturi 
Debridat poate fi luat în timpul meselor sau indiferent de acestea. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  orice 
medicament. 

Page 2
background image

 

2

Debridat  nu  trebuie  utilizat  în  timpul  sarcinii,  mai  ales  în  primul  trimestru,  decât  la  indicaţia 
medicului. 
Debridat poate fi utilizat în perioada de alăptare. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu a fost observată nicio influenţă a acestui medicament asupra capacităţii de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Debridat 
Debridat  conţine  lactoză.  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenţionat  că  aveţi  intoleranţă  la  unele 
categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 
3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI DEBRIDAT 

 
Utilizaţi întotdeauna Debridat exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Doza uzuală este de 300 mg de trimebutină pe zi. 
 
 În cazuri excepţionale, doza poate fi crescută până la 600 mg maleat de trimebutină pe zi (cum ar fi 
maximum 6 comprimate filmate Debridat 100 mg pe zi) (cum ar fi 1 comprimat filmat Debridat 200 
mg de 3 ori pe zi). 
 
Dacă  aveţi  impresia  că  efectul  Debridat  este  prea  puternic  sau  prea  slab,  spuneţi  medicului  sau 
farmacistului. 
 
Utilizarea la copii 
Debridat comprimate filmate nu este recomandat copiilor. 
 
Dacă aţi utilizat mai mult Debridat decât trebuie 
Dacă luaţi mai multe comprimate filmate decât v-a fost prescris (sau dacă altcineva ia comprimatele 
dumneavoastră), solicitaţi imediat consult medical sau adresaţi-vă imediat celei mai apropiate unităţi 
medicale.  
 
Dacă aţi uitat să utilizaţi Debridat 
Dacă uitaţi să luaţi o doză, luaţi următoarea doză imediat ce vă amintiţi, dacă momentul respectiv nu 
este  prea  apropiat  de  cel  la  care  trebuie  să  luaţi  următoarea  doză.  Nu  luaţi  o  doză  dublă  pentru  a 
compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  produs,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca  toate  medicamentele,  Debridat  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Reacţii adverse raportate au fost: 

-  Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează mai puţin de 1 din 100 de utilizatori): iritaţie 

trecătoare la nivelul pielii 

 
-  Reacţii adverse la care frecvenţa de apariţie nu poate fi estimată: hipersensibilitate, reacţii 

la nivelul pielii. 

 
 

Page 3
background image

 

3

Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  se  agraveazǎ  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

.  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ DEBRIDAT 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
Nu utilizaţi Debridat după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 

Medicamentele  nu  trebuie  aruncate  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul 
cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 
6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Debridat 
Debridat 100 mg 

-  Substanţa activă este maleatul de trimebutină. Un comprimat filmat conține maleat de 

trimebutină 100 mg. 

-  Celelalte  componente  sunt:  nucleu  -  lactoză  monohidrat,  amidon  de  porumb  pregelatinizat, 

hipromeloză 6 mPa.s, amidonglicolat de sodiu (tip A), acid tartric, dioxid de siliciu coloidal 
anhidru,  stearat  de  magneziu;  film:  hipromeloză  15  mPa.s,  lactoză  monohidrat,  Macrogol 
4000, dioxid de titan (E171). 

 
Debridat 200 mg 

Substanţa activă este maleat de trimebutină. Un comprimat filmat conţine maleat de trimebutină 
200 mg. 

Celelalte  componente  sunt:  nucleu  -  lactoză  monohidrat,  amidon  de  porumb  pregelatinizat, 
hipromeloză  6  mPa.s,  amidonglicolat  de  sodiu  (tip  A),  acid  tartric,  dioxid  de  siliciu  coloidal 
anhidru, stearat de magneziu; film: hipromeloză 15 mPa.s, lactoză monohidrat, Macrogol 4000, 
dioxid de titan (E171). 

 
Cum arată Debridat şi conţinutul ambalajului 
 
Debridat 100 mg 
Comprimate filmate de culoare albă, biconvexe, inscripţionate cu “J“ şi “T100“. 
Cutie cu 2 blistere din folie PVC/Al a câte15 comprimate filmate. 
 
Debridat 200 mg 
Comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albă. 
Cutie cu 3 blistere din folie PVC/Al a câte 10 comprimate filmate 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Pfizer Europe MA EEIG 
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT 13 9NJ 

Page 4
background image

 

4

Marea Britanie 
 
Fabricantul 
Farmea,  
10 rue Bouche Thomas – ZAC d’Orgemont, 49000 Angers,  
Franţa 
 
Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
Pfizer Romania S.R.L. 
Tel: +40 (0)21 207 28 00 
 
 
Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2015.