COLPERIN 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru COLPERIN 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COLPERIN 100 mg
Substanța activă: TRIMEBUTINUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: A03AA05
Acțiune terapeutică: MED. PT.TULBURARI INTESTINALE FUNCTIONALE ANTICOLINERGICE DE SINTEZA, ESTERI CU GRUP AMINOTERTIAR
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7650_25.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 15 compr.
Cod cim: W52004001
Firma producătoare: GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7650/2015/01                                                                 Anexa 1 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

COLPERIN 100 mg comprimate 

m

aleat de trimebutină 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Colperin 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Colperin 

3. 

Cum să utilizaţi Colperin 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Colperin 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Colperin 

şi pentru ce se utilizează 

 

Colperin conține ca substanță activă maleat de trimebutină. Este un medicament care reglează 
motilitatea gastro-

intestinală. 

 

Colperin este indicat la adulţi pentru tratamentul tulburărilor funcţionale ale tubului digestiv şi ale 

căilor biliare, în special în cazul durerilor şi crampelor abdominale, spasmelor digestive, excesului de 

gaze intestinale, diareei şi/sau constipaţiei. 
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Colperin 

 
Nu 

utilizaţi Colperin 

dacă sunteţi alergic la maleatul de trimebutină sau la oricare dintre celelalte componente ale 

 

acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

-

 

dacă funcția rinichilor dumneavoastră este grav afectată (insuficienţă renală severă). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Colperin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Medicul 

dumneavoastră trebuie să excludă existenţa unor afecţiuni organice la nivelul tubului digestiv, de 

exemplu: inflamaţia intestinului subţire (enterită inflamatorie), blocaj parţial sau total la nivelul 

intestinului (ocluzie mecanică). 
 

Copii 

Nu 

utilizați acest medicament la copii deoarece este indicat numai pentru adulți. 

 

Colperin 

împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 

utilizaţi orice alte medicamente. 


Page 2
background image

 

 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Sarcina 

Nu utilizaţi acest medicament în primele 3 luni de sarcină, iar în celelalte luni de sarcină 
medicamentul poate fi utilizat doar în cazurile în care 

medicul dumneavoastră consideră că este 

absolut necesar. 

 

Alăptarea 

Acest medicament poate fi utilizat 

în perioada de alăptare. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu s-

au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

Colperin 

conţine lactoză monohidrat

. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă 

la unele categorii de glucide, 

vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Colperin 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi 

Doza uzuală este de un comprimat de 3 ori pe zi. 

Dacă medicul dumneavoastră consideră necesar, doza poate fi crescută până la maximum 6 
comprimate pe zi. 
 

Vârstnici 

Nu sunt necesare precauţii speciale, acest medicament poate fi administrat în aceleaşi doze ca şi la 

adulţi. 
 

Mod de administrare 

Acest medi

cament se administrează pe cale orală, indiferent de orarul meselor. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Colperin decât trebuie 

Dacă aţi luat din acest medicament mai mult decât v-a fost prescris, adresaţi-vă imediat medicului 

dumneavoastră sau mergeţi imediat la departamentul de urgenţă al celui mai apropiat spital. 

 

Dacă uitați să utilizaţi Colperin 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o de îndată ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este aproape timpul pentru 

următoarea doză, săriţi peste doza pe care aţi uitat-o. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza 

uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate prov

oca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Rar au fost raportate reacţii ale pielii. 
 


Page 3
background image

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reac

ţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-

ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Colperin 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Colperin 

Substanţa activă este maleatul de trimebutină. Fiecare comprimat conţine maleat de trimebutină 

100 mg. 

Celelalte componente sunt: 

lactoză monohidrat, celuloză microcristalină PH 102, amidon 

pregelatinizat, amidonglicolat de sodiu tip A, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de 
magneziu. 

 

Cum arată Colperin şi conţinutul ambalajului 

Acest medicament 

se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă, rotunde, plate, marcate cu un 

şanţ median pe una din feţe, cu diametrul de aproximativ 9,5 mm. 

Şanţul median are numai rolul de a uşura ruperea comprimatului pentru a fi înghiţit uşor şi nu de 
divizare în doze egale. 
 
Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 15 comprimate.

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Gedeon Richter România S.A. 

Str. Cuza Vodă Nr. 99-105, 540306 Târgu Mureş, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în mai 2015. 

 
Informa

ţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale: http://www.anm.ro/