HERCEPTIN 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru HERCEPTIN 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HERCEPTIN 150mg
Substanța activă: TRASTUZUMABUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: L01XC03
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W64381001
Firma producătoare: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: