TRAMADOL EEL - PROSPECT

Prospectul pentru TRAMADOL EEL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRAMADOL EEL
Substanța activă: TRAMADOLUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: N02AX02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI NATURALI DIN OPIU ALTE OPIOIDE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6531_19.06.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W42957001
Firma producătoare: BIO EEL SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

                         
 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6531/2006/01 

 

 

 

          Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Tramadol EEL, comprimate, 50 mg 

 

 

 Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. 

Ce este Tramadol EEL şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să utilizaţi Tramadol EEL  

3. 

Cum să utilizaţi Tramadol EEL  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tramadol EEL 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
 
 
1. 

CE ESTE TRAMADOL EEL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 

Medicamentul se poate utiliza pentru tratamentul durerilor de intensitate moderată - severă, acute şi 
cronice.

 

 
 
2. 

ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL EEL 

 
Nu utilizaţi Tramadol EEL in următoarele cazuri  
-Hipersensibilitate la tramadol sau la oricare din excipienţii medicamentului; 
-Intoxicaţie acută cu alte deprimante ale sistemului nervos central (alcool, hipnotice, alte analgezice 
sau medicamente psihotrope); 
-Sindrom de abstinenţă la opioide; 
-Tulburări ale stării de conştienţă de cauză necunoscută; 
-Insuficienţă respiratorie severă sau deprimare a centrului respirator; 
-Tratament concomitent sau recent (mai puţin de 14 zile) cu inhibitori de monoaminoxidază (IMAO); 
-Epilepsie necontrolată medicamentos; 
-Femei care alăptează; 
-Insuficienţă hepatică severă; 
-Administrarea concomitentă de buprenorfină, nalbufină, pentazocină; 
-Copii sub 12 ani

.

 

 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Tramadol EEL 
Nu se recomandă utilizarea tramadolului ca substituent la persoanele dependente de morfină sau alte 
opioide, deoarece nu previne apariţia sindromului de abstinenţă. 

Page 2
background image

 

2

Deşi riscul este mic, administrarea prelungită poate duce la apariţia dependenţei fizice şi psihice. La 
pacienţii cu antecedente de dependenţă medicamentoasă se recomandă administrarea tramadolului pe 
termen scurt şi sub strictă supraveghere medicală.          
Pentru  tratamentul  durerilor  cronice  pe  termen  lung,  se  recomandă  prudenţă,  eventual  întreruperea 
periodică a administrării tramadolului şi utilizarea altor analgezice. 
Se recomandă prudenţă la bolnavii cu antecedente de convulsii şi la pacienţii cu epilepsie controlată 
medicamentos  la  care  medicamentul  nu  trebuie  utilizat  decât  dacă  este  absolut  necesar.  Tramadolul 
poate  creşte  riscul  convulsiilor  la  doze  mai  mari  decât  cele  recomandate  (400  mg/zi)  şi  la  bolnavii 
trataţi concomitent cu alte medicamente care scad pragul convulsivant (vezi 4.5.).  
Se  recomandă  prudenţă  la  bolnavii  cu  dureri  abdominale  acute  nediagnosticate  (poate  înlătura 
simptome esenţiale pentru diagnostic. 
Hipertensiunea  intracraniană  şi  traumatismele  craniene  impun  multă  prudenţă,  deoarece  tramadolul 
poate masca anumite simptome importante pentru diagnostic şi aprecierea evoluţiei clinice. 
Nu a fost stabilită siguranţa la copiii sub 12 ani (vezi 4.3.). 
La  pacienţii  vârstnici  (sub  75  ani)  cu  funcţie  hepatică  şi  renală  normale  nu  este  necesară  reducerea 
dozei.  La  vârstnicii  peste  75  de  ani  timpul  de  înjumătăţire  poate  fi  crescut,  de  aceea  se  recomandă 
spaţierea dozelor. 
Nu se recomandă administrarea tramadolului la bolnavii cu insuficienţă hepatică sau renală severă. La 
pacienţii cu insuficienţă renală sau hepatică moderată se recomandă prelungirea intervalului dintre 
administrări. 
Deoarece medicamentul conţine lactoză, administrarea nu este recomandată la pacienţii cu intoleranţă 
ereditară la galactoză, deficienţă de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză-galactoză 
 
Utilizarea altor medicamente  
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

 

Administrarea  concomitentă  cu  inhibitori  de  monoamioxidază  (IMAO)  este  contraindicată          
(creşte riscul sindromului serotoninergic). 
Asocierea cu hipnotice, sedative, anxiolitice, alte opioide analgezice sau antitusive şi antihistaminice 
H

1

  sedative,  neuroleptice,  antihipertensive  cu  acţiune  centrală,  talidomidă,  baclofen,  creşte  riscul 

deprimării sistemului nervos central. 
Administrarea concomitentă cu opioizi agonişti-antagonişti (buprenorfină, nalbufină, pentazocină) este 
contraindicată, deoarece acestea scad efectul analgezic al tramadolului. 
Carbamazepina  şi  alţi  inductori  enzimatici  cresc  viteza  de  metabolizare  a  tramadolului,  diminuând 
astfel intensitatea şi durata efectului analgezic. 
Asocierea cu medicamente care scad pragul convulsivant (neuroleptice, antidepresive, alte analgezice 
cu acţiune centrală, anestezice locale) creşte riscul convulsiilor. 
Studiile  farmacocinetice  au  evidenţiat  că  în  cazul  administrării  concomitente  sau  anterioare  de 
cimetidină (inhibitor enzimatic) nu determină interacţiuni semnificative clinic. 
Ketoconazolul  şi  eritromicina  (inhibitori  ai  CYP3A4),  pot  inhiba  metabolizarea  tramadolului              
(N-demetilarea),  probabil  şi  a  metabolitului  activ  (o-desmetiltramadolului).  Nu  a  fost  stabilită 
importanţa clinică a acestor interacţiuni. 
Pe perioada tratamentului cu tramadol nu se recomandă consumul băuturilor alcoolice, deoarece 
alcoolul etilic potenţează efectul sedativ al opioidelor

 

Utilizarea Tramadol EEL cu alimente şi băuturi 
Comprimatele se administrează cu suficient lichid, indiferent de aportul concomitent de alimente. 

Pe perioada tratamentului cu tramadol nu se recomandă consumul băuturilor alcoolice, deoarece 
alcoolul etilic potenţează efectul sedativ al opioidelor.

 

 
Sarcina şi alăptarea 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Tramadolul  traversează  bariera  placentară.  Deoarece  nu  există  date  cu  privire  la  siguranţa  folosirii 
tramadolului la femeile gravide, se recomandă evitarea administrării acestuia în perioada sarcinii. 

Page 3
background image

 

3

Tramadolul se excretă în cantităţi mici în laptele matern. Deoarece nu se ştie ce efecte are la sugar, 
este contraindicată administrarea la femeile care alăptează

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Datorită scăderii reactivităţii reflexe, se recomandă evitarea administrării medicamentului la 
conducătorii de vehicule sau la cei care folosesc utilaje complexe

.

 

 
 
3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI TRAMADOL EEL 

 
Utilizaţi întotdeauna Tramadol EEL exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur

 
Adulţi şi copii peste 12 ani:
 doza uzuală este de 100 mg (2 comprimate) de 2 ori pe zi, dimineaţa şi 
seara. La nevoie doza poate fi crescută, fără a depăşi 400 mg  (8 comprimate)/zi
Comprimatele se administrează cu suficient lichid, indiferent de aportul concomitent de alimente. 
Doza de tramadol trebuie individualizată în funcţie de severitatea durerii şi de răspunsul terapeutic. Se 
recomandă administrarea dozei minime eficace

 

 
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Tramadol EEL 
Semnele de supradozaj sunt: mioză, vărsături, hipotensiune arterială, deprimarea respiraţiei până la 
stop respirator, convulsii, comă
În caz de supradozaj se recomandă instituirea măsurilor de urgenţă pentru susţinerea funcţiilor vitale
Hemodializa nu este eficace.

  

 

 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Cele mai frecvente reacţii adverse (incidenţă peste 10%) semnalate în timpul tratamentului cu 
tramadol au fost greaţa şi ameţelile. 

Ocazional  (1-10%)  pot  să  apară  vărsături,  constipaţie,  transpiraţii,  uscăciunea  gurii,  cefalee,  stare 
confuzivă. 
În cazuri rare (sub 1%) au fost semnalate reacţii adverse la nivelul aparatului cardiovascular: palpitaţii, 
tahicardie, hipotensiune arterială ortostatică. Au mai fost semnalate eructaţii, meteorism, manifestări 
cutanate (prurit, rash, urticarie). 
În cazuri foarte rare (sub 0,1%) au fost observate slăbiciune musculară, modificări ale apetitului şi 
tulburări de micţiune. În cazuri foarte rare pot să apară reacţii adverse psihice, variabile ca intensitate 
şi natură (depinzând de sensibilitatea pacientului şi de durata tratamentului). Acestea tulburări includ 
schimbări ale stării de dispoziţie (de obicei euforie, ocazional disforie), ale funcţiei cognitive şi 
senzoriale (de ex. capacitatea de a lua decizii, tulburări de percepţie). În foarte rare cazuri au fost 
semnalate reacţii alergice (ex. dispnee, bronhospasm, wheesing, edem angioneurotic şi şoc 
anafilactic). 

Foarte rar au fost raportate convulsii epileptiforme. Acestea apar în principal după administrarea unor 
doze mari de tramadol sau în cazul asocierii tramadolului cu medicamente care pot reduce pragul 
convulsivant sau care induc convulsii (de ex. antidepresive sau antipsihotice). 

În foarte rare cazuri au fost raportate creşteri ale tensiunii arteriale şi bradicardie. 

Deasemenea s-au raportat cazuri de agravare a astmului bronşic, dar nu s-a putut stabili o relaţie 
cauzală între acest fenomen şi administrarea tramadolului. 

A fost deasemenea raportată deprimarea respiraţiei mai ales la doze excesive şi dacă se administrează 
concomitent alte substante care deprimă sistemul nervos central. 

Poate să apară dependenţă şi sindrom de abstinenţă (agitaţie, anxietate, nervozitate, insomnie, 
hiperkinezie, tremor şi tulburări gastrointestinale). 

Page 4
background image

 

4

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ TRAMADOL EEL 

 
A se pastra la temperaturi între 15ºC -25ºC, in ambalajul original. 
 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Tramadol EEL după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa exp.. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 
6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Tramadol EEL 
-Substanţa activă este clorhidratul de tramadol 50 mg. 
-Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu tip 
A, dioxid de siliciu coloidal, stearat de magneziu, talc 
 
Cum arată Tramadol EEL şi conţinutul ambalajului 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi producătorul 
S.C. BIO EEL S.R.L. 
Str. Bega nr. 5, Târgu Mureş, Judeţul Mureş, România  
 

Acest prospect a fost aprobat in 
Aprilie, 2016