TRAMADOL 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TRAMADOL 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRAMADOL 50 mg
Substanța activă: TRAMADOLUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: N02AX02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI NATURALI DIN OPIU ALTE OPIOIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10413_07.12.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 10 caps.
Cod cim: W12691002
Firma producătoare: KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10413/2017/01                                                                    

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           

Prospect

 

 
 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Tramadol 50 mg capsule 

Clorhidrat de tramadol

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Tramadol şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Înainte să utilizaţi Tramadol 

3.

 

Cum să utilizaţi Tramadol 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Tramadol 

6.

 

Informaţii suplimentare 

 
 

1.

 

CE ESTE TRAMADOL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Tramadol este numele comercial al medicamentului tramadol, care aparţine unui grup de analgezice 
puternice, cu acţiune centrală. Efectul analgezic apare rapid şi persistă timp de câteva ore. 
 
Tramadol este un medicament utilizat pentru ameliorarea durerilor acute şi cronice de intensitate 
moderată şi severe, de etiologii diverse, cum sunt durerile după leziuni (răni, fracturi), nevralgii severe, 
durerea din cancer şi atac de cord, durerea după intervenţii diagnostice şi terapeutice. 
 
 

2.

 

ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI

 

TRAMADOL 

 

Nu utilizaţi Tramadol 

a.

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la tramadol sau la oricare dintre ingredienţii 
medicamentului (vezi pct 6); 

 

dacă faceţi tratament cu inhibitori de monoaminoxidază (MAO); 

 

copiii cu vârsta sub un an nu trebuie să primească acest medicament; 

 

dacă luaţi sau aţi luat recent alte deprimante ale sistemului nervos central (alcool etilic, hipnotice, 

alte medicamente contra durerii). 

 

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Tramadol 

-

 

dacă sunteţi hipersensibil la analgezice opioide, 

-

 

dacă are predispus la dependenţă (alcoolism, dependenţă la medicamente), 

-

 

dacă aveţi convulsii cerebrale ocazionale (crize epileptice), 

-

 

dacă aveţi probleme la rinichi (dacă este necesar, medicul va prelungi intervalul dintre doze – cel 
puţin la începutul tratamentului), 

-

 

dacă aveţi probleme la ficat (dacă este necesar, medicul va scădea dozele sau va prelungi intervalul 
dintre doze), 

-

 

dacă aveţi sau aţi avut traumatism cranian, 

-

 

dacă aveţi dificultăţi respiratorii severe. 


Page 2
background image

 

2

 
 
 

Utilizarea altor medicamente 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Administrarea concomitentă de medicamente cu acţiune deprimantă asupra sistemului nervos central 
(anestezice, antidepresive, antipishotice, sedative, hipnotice) sau consumul de alcool etilic poate potenţa 
acţiunea tramadolului. 
 
Tramadolul nu trebuie utilizat în asociere cu inhibitori MAO. 
 
Administrarea concomitentă de carbamazepină creşte metabolizarea tramadolului, de aceea sunt necesare 
doze mai mari de tramadol. 
 
Utilizarea  concomitentă  de  inhibitori  specifici  ai  recaptării  serotoninei,  antidepresive  triciclice  şi 
neuroleptice pot creşte riscul convulsiilor. 
 
În  cazuri  izolate,  au  existat  rapoarte  de  sindrom  serotoninic  în  legătură  cu  utilizarea  terapeutică  de 
tramadol  în  asociere  cu  alte  medicamente  serotoninergice,  cum  sunt  inhibitorii  selectivi  ai  recaptării 
serotoninei  (ISRS).  Simptomele  sindromului  serotoninic  sunt,  de  exemplu,  confuzie,  agitaţie,  febră, 
transpiraţii,  ataxie,  hiper-reflexie,  mioclonie  şi  diaree.  Întreruperea  medicamentelor  serotoninergice 
determină, de obicei, o ameliorare rapidă a simptomatologiei. 
 
Se  recomandă  precauţie  la  administrarea  concomitentă  de  tramadol  şi  derivaţi  cumarinici  (de  exemplu, 
warfarina), datorită rapoartelor de creştere a testului INR (raport normalizat internaţional) şi apariţie de 
vânătăi (echimoze) la unii pacienţi. 
 

Utilizarea Tramadol cu alimente şi băuturi 

În timpul tratamentului cu tramadol, nu trebuie să consumaţi alcool etilic. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Nu a fost stabilită siguranţa administrării medicamentului în timpul sarcinii. Utilizarea unor doze mari şi 
tratamentul prelungit în timpul sarcinii, poate afecta fătul sau nou-născutul. 
 
În cazul administrării medicamentului în timpul alăptării, trebuie reţinut că aproximativ 0,1% din 
medicament este excretat în laptele matern. În general, administrarea unei doze unice de Tramadol nu 
necesită întreruperea alăptării. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul  prezintă  efecte  puternice  asupra  capacităţii  de  a  conduce  vehicule  şi  a  folosi  utilaje,  în 
special  în  asociere  cu  alcoolul  etilic.  De  aceea,  în  timpul  tratamentului,  este  interzisă  conducerea 
vehiculelor şi folosirea utilajelor. 
 
 

3.

 

CUM SĂ UTILIZAŢI

 

TRAMADOL 

 
Utilizaţi întotdeauna Tramadol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Întrebaţi medicul dumneavoastră despre durata tratamentului. 
 
 
 
 


Page 3
background image

 

3

Dozele  pot  varia,  în  funcţie  de  fiecare  pacient.  Numărul  de  doze  zilnice,  intervalul  de  administrare  şi 
durata tratamentului depind de tipul şi severitatea durerii şi de sensibilitatea individuală a pacienţilor. 
 
Doza  iniţială  recomandată  pentru  adulţi  şi  copii  cu  vârsta  peste  12  ani,  este  de  50  mg  tramadol  (1 
capsulă). Capsula trebuie administrată cu lichid. Dacă răspunsul terapeutic nu este satisfăcător, doza poate 
fi repetată după 30 până la 60 minute. 
 
Puteţi lua dozele la intervale de 4 până la 6 ore. 
 
Dozele  zilnice  maxime  pentru  adulţi,  ale  oricărei  forme  farmaceutice  de  medicament,  nu  trebuie  să 
depăşească 400 mg. 
 
La pacienţii cu insuficienţă renală sau disfuncţie hepatică, medicul poate recomanda scăderea dozelor şi 
creşterea intervalului dintre administrări. 
 
Dacă aveţi vârsta peste 75 ani, sunteţi sfătuiţi să nu depăşiţi doza maximă de 300 mg pe zi. 
 
Ajustarea dozelor trebuie discutată cu medicul dumneavoastră. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Tramadol 

dacă aţi luat din greşeală două doze de Tramadol o dată, nu vor apare efecte semnificative.  
 
Totuşi, dacă aţi luat o doză substanţial mai mare decât cea recomandată, pot apare următoarele semne de 
intoxicaţie: tulburări ale conştienţei, convulsii cerebrale, scăderea tensiunii arteriale, bătăi rapide ale 
inimii, dilatarea sau îngustarea pupilelor, dificultăţi ale respiraţiei. 
 
În cazuri de intoxicaţie gravă, cu pierderea conştieţei şi respiraţii superficiale, trebuie administrată 
naloxonă, iar în caz de convulsii, se administrează diazepam intravenos. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Tramadol 

Nu luaţi o doză dublă, pentru recuperarea unei doze uitate. 
Continuaţi tratamentul cu respectarea intervalului dintre doze. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Tramadol

 

Întreruperea  bruscă  a  unui  tratament  pe  termen  lung  poate  determina  uneori  apariţia  unor  simptome  de 
întrerupere, de aceea decizia de întrerupere a tratamentului trebuie luată de către medic. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE

 

 
Ca toate medicamentele, Tramadol poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

afectează mai mult de 1 pacient din 10  

Frecvente: 

afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 100 

Mai puţin frecvente: 

afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 1000 

Rare: 

afectează de la 1 până la 10 pacienţi din 10000 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută 

nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Foarte frecvente:

 greaţă, ameţeli. 

 

Frecvente:

 vertij, dureri de cap, constipaţie, vărsături, diaree, uscăciunea gurii, transpiraţii. 

 

Mai puţin frecvente:

 tulburări ale apetitului alimentar (anorexie), anxietate, confuzie, somnolenţă, 

dilatarea vaselor de sânge (vasodilataţie), tulburări gastrointestinale (presiune în stomac, balonare), durere 


Page 4
background image

 

4

abdominală, flatulenţă, reacţii de hipersensibilitate cutanată (mâncărimi, erupţii trecătoare pe piele), 
tulburări urinare (retenţie de urină, creşterea frecvenţei urinării). 
 

Rare:

 modificări ale dispoziţiei (exuberanţă, instabilitate emoţională, iritabilitate), modificări în activitate 

(activitate crescută sau redusă), tulburări ale somnului, tulburări cognitive şi halucinaţii, tulburări ale 
memoriei (amnezie), tulburări ale coordonării, spasme musculare involuntare (convulsii), furnicături 
(parestezii), tremurături ale membrelor şi muşchilor (tremor), tulburări ale concentrării, batăi accelerate 
ale inimii, bătăi puternice ale inimii (palpitaţii), slăbiciune bruscă (colaps cardiovascular), pierderea 
conştienţei (sincopă), creşterea tensiunii arteriale, scăderea tensiunii arteriale la ridicarea din poziţie 
întins, dificultăţi în înghiţire, o reacţie alergică severă, care determină umflarea feţei şi gâtului (edem 
angioneurotic), blânde, creşterea tonusului muscular, senzaţie de durere şi arsură la urinat, tulburări ale 
mersului, slăbiciune musculară, pierdere în greutate. 
 

Foarte rare: 

tulburări vizuale, sindrom serotoninic (agitaţie, confuzie, transpiraţii, diaree, febră, creşterea 

tensiunii arteriale, rigiditate şi creşterea frecvenţei cardiace, în cazul asocierii cu alte medicamente care 
cresc nivelul unei substanţe din sistemul nervos, numită ‘serotonină’) 
 
Rareori, la unii pacienţi, întreruperea administrării tramadolului determină apariţia unor simptome de 
întrerupere. Aceştia sunt agitaţi, anxioşi, nervoşi, tremură sau au atacuri de panică sau halucinaţii. Pot 
deveni hiperactivi şi prezintă tulburări ale somnului. La foarte puţine persoane pot apare efecte 
neobişnuite ale sistemului nervos, cum sunt confuzie, iluzii sau pierdere a identităţii sau senzaţii 
neobişnuite, ca mâncărimi, furnicături sau amorţeli, sau zgomote în urechi (tinitus), sau tulburări 
stomacale şi intestinale. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să comunicaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ TRAMADOL

 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Tramadol după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a 
lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 

6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 

Ce conţine Tramadol 

-

 

Substanţa activă este clorhidrat de tramadol. Fiecare capsulă conţine clorhidrat de tramadol 50 mg. 

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, talc şi stearat de magneziu;  
capsulă: corpul capsulei-dioxid de titan (E 171), gelatină; capul capsulei-dioxid de titan (E 171), Indigo 
Carmin, gelatină. 
 

Cum arată Tramadol şi conţinutul ambalajului 

 
Capsulele cu corp de culoare albă, cap de culoare albastră şi conţin o pulbere albă. 
Tramadol capsule este disponibil în cutii cu blistere din Al/PVC cu 20 capsule. 

 
 
 
 
 


Page 5
background image

 

5

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricant 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 

 
Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2017.