TRAMACALM - PROSPECT

Prospectul pentru TRAMACALM - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRAMACALM
Substanța activă: TRAMADOLUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: N02AX02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI NATURALI DIN OPIU ALTE OPIOIDE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13000_25.02.20.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC/Al x 10 caps.
Cod cim: W60291001
Firma producătoare: A.C. HELCOR S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13000/2020/01-02-03                                   

Anexa

 

                                                                                                                                                    

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

TRAMACALM 50 mg capsule 

Clorhidrat de tramadol 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Tramacalm și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tramacalm  

3.

 

Cum să utilizați Tramacalm  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Tramacalm  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Tramacalm și pentru ce se utilizează 

 
Clorhidratul de tramadol – substanţa activă din compoziţia Tramacalm - este un analgezic ce aparţine 
clasei opioidelor, care acţionează la nivelul sistemului nervos central. El combate durerea, acţionând la 
nivelul celulelor nervoase specifice din măduva spinării şi creier. 
 
Tramacalm se utilizează pentru tratamentul durerii moderată până la severă. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tramacalm 

 

Nu utilizați Tramacalm:

 

dacă sunteți alergic la  clorhidratul de tramadol sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6);  

în intoxicaţia acută cu alcool etilic, somnifere, alte analgezice sau alte medicamente psihotrope 

(medicamente care influenţează dispoziţia şi emoţiile); 

dacă utilizaţi şi inhibitori MAO (anumite medicamente utilizate în tratamentul depresiei) sau  

le-aţi utilizat în ultimele 14 zile, înaintea tratamentului cu Tramacalm (vezi Utilizarea altor 
medicamente); 

dacă sunteţi epileptic şi crizele epileptice nu sunt în mod adecvat controlate prin tratament. 


Page 2
background image

 

ca substitutent în tramentul sindromului de întrerupere la droguri; 

-         dacă suferiţi de boli severe ale ficatului. 
 
 

Atenționări și precauții  

dacă credeţi că sunteţi dependent de alte medicamente analgezice (opioide); 

dacă suferiţi de tulburări ale conştienţei (dacă simţiţi că veţi leşina); 

dacă sunteţi în stare de şoc (transpiraţiile reci pot fi un semn pentru aceasta);  

dacă suferiţi de presiune intracraniană crescută (posibil după un traumatism cranian sau boală la 
nivelul creierului); 

dacă aveţi dificultăţi la respiraţie; 

dacă sunteţi predispus la epilepsie sau convulsii, deoarece riscul de convulsii poate fi crescut; 

dacă suferiţi de o boală a ficatului sau rinichiului. 

 
În aceste cazuri, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră înainte de a utiliza medicamentul. 
 
Crizele epileptice au fost raportate la pacienţii care au utilizat tramadol în dozele recomandate. Riscul 
poate fi crescut atunci când dozele de tramadol administrate depăşesc doza maximă zilnică (400 mg 
clorhidrat de tramadol). 
 
Vă rugăm să aveţi în vedere că Tramacalm poate determina dependenţă fizică şi psihică. Atunci când 
Tramacalm este utilizat timp îndelungat, efectul său poate să scadă, astfel încât trebuie utilizate doze 
mai mari (dezvoltarea toleranţei). La pacienţii cu tendinţă spre abuz de medicamente sau care sunt 
dependenţi de medicamente, tratamentul cu Tramacalm trebuie administrat numai pe perioade scurte 
de timp şi sub supraveghere medicală atentă. 
 
Vă rugăm, de asemenea, să-l informaţi pe medicul dumneavoastră dacă una dintre aceste probleme 
apare în timpul tratamentului cu Tramacalm sau a apărut în trecut. 
 
Tramacalm nu trebuie utilizat concomitent cu băuturi alcoolice, deoarece băuturile alcoolice 
accelerează eliberarea tramadolului din Tramacalm. Aceasta poate determina creşterea concentraţiei de 
tramadol din sânge şi creşterea numărului de reacţii adverse posibile. 
 

Tramacalm împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă  utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Tramacalm nu trebuie administrat concomitent cu inhibitori MAO (anumite medicamente pentru 
tratamentul depresiei). 
 
Efectul analgezic al Tramacalm poate fi redus şi timpul său de acţiune poate fi scurtat dacă luaţi 
medicamente care conţin: 

carbamazepină (pentru crizele convulsive epileptice); 

pentazocină, nalbufină sau buprenorfină (analgezice); 

ondansetron (pentru prevenirea greţei). 

 
Medicul dumneavoastră vă va informa când trebuie administrat Tramacalm şi în ce doză. 
 
Riscul de reacţii adverse creşte: 

dacă utilizaţi tranchilizante, somnifere, alte analgezice cum sunt morfina şi codeina (de 
asemenea şi ca antitusiv) şi alcool etilic, în timp ce luaţi Tramacalm, vă puteţi simţi somnoros 
sau lipsit de putere. Dacă percepeţi aceste simptome adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

dacă utilizaţi medicamente care pot declanşa convulsii, cum sunt anumite antidepresive. Riscul 
de a avea o criză convulsivă poate creşte dacă utilizaţi Tramacalm în acelaşi timp. Medicul 
dumneavoastră vă va spune dacă Tramacalm este potrivit pentru dumneavoastră. 


Page 3
background image

 

dacă utilizaţi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (adesea denumiţi ISRS) sau inhibitori 
MAO (pentru tratamentul depresiei). Tramacalm poate interacţiona cu aceste medicamente şi 
puteţi prezenta manifestări cum sunt confuzie, nelinişte, febră, transpiraţii, mişcări necoordonate 
ale membrelor şi ochilor, contracţii spastice, incontrolabile, ale musculaturii sau diaree. 

dacă utilizaţi anticoagulante cumarinice (medicamente pentru subţierea sângelui), de exemplu 
warfarină împreună cu Tramacalm. Efectul acestor medicamente în coagularea sângelui poate fi 
afectat şi pot să apară sângerări. 

 

Tramacalm împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Nu consumaţi alcool etilic în timpul tratamentului cu Tramacalm, deoarece efectele alcoolului etilic 
pot fi intensificate. Alimentele nu influenţează efectul Tramacalm. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea> 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
La om, există foarte puţine informaţii cu privire la siguranţa administrării tramadolului în timpul 
sarcinii. Prin urmare nu trebuie să utilizaţi Tramacalm dacă sunteţi gravidă. 
 
Utilizarea de lungă durată în timpul sarcinii poate conduce la sindrom de întrerupere la nou-născut. 
 
În general, utilizarea tramadolului nu este recomandată în timpul alăptării. Cantităţi mici de tramadol 
pot fi excretate în laptele matern. În general, după administrarea unei singure doze, nu este necesară 
întreruperea alăptării. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră pentru recomandări. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Tramacalm poate produce somnolenţă, ameţeli şi vedere înceţoşată şi, ca urmare, vă poate influenţa 
capacitatea de a reacţiona. Dacă simţiţi că reactivitatea dumneavoastră este afectată, nu conduceţi 
automobile sau alte vehicule, nu utilizaţi unelte electrice, nu folosiţi utilaje şi nu depuneţi activităţi 
fără a avea o bază largă de susţinere! 
 

Tramacalm conține p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de propil

 care pot determina 

reacţii alergice (chiar întârziate). 
 
 

3.

 

Cum să  utilizați Tramacalm 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Doza de clorhidrat de tramadol este determinată în funcţie de severitatea durerii şi în concordanţă cu 
răspunsul terapeutic al fiecărui pacient în parte. Acest lucru este valabil pentru toate medicamentele 
analgezice.  
 
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani 
Pentru dureri acute-doza iniţială uzuală este de 100 mg. Aceasta poate fi urmată de doze de 50 mg sau 
100 mg la intervale de minimum 4 ore. Durata tratamentului depinde de situaţia clinică. 
Pentru dureri asociate cu afecţiuni cornice-doza iniţială este de 50 mg; ulterior doza se va creşte treptat 
în funcţie de intensitatea durerii. Necesitatea pentru continuarea tratamentului trebuie evaluată la 
intervale regulate, deoarece s-au raportat simptome de întrerupere şi instalarea dependenţei (vezi pct. 
4.4). 
Doza zilnică totală de 400 mg nu trebuie depăşită, cu excepţie situaţiilor clinice deosebite. 
 
Copii cu vârsta sub 12 ani 
Tramadolul nu se recomandă la copii cu vârsta sub 12 ani. 
 


Page 4
background image

 

Vârstnici: la pacienţii cu vârsta sub 75 ani, cu funcţie hepatică sau renală

 

în limita valorilor normale, 

pot fi administrate dozele recomandate la adulţi. La pacienţii cu vârsta peste 75 ani, timpul de 
înjumătăţire plasmatică al tramadolului poate fi prelungit. La aceşti pacienţi, poate fi necesară 
ajustarea dozei. Dacă doza este crescută, starea clinică a pacientului trebuie monitorizată strict.

 

 
Pacienţi cu insuficienţă renală  
 
Tratamentul se poate începe cu doza iniţială de la adult, dar eliminarea tramadolului poate fi prelungită 
la pacienţii cu insuficienţă renală; ca urmare, intervalul dintre doze trebuie ajustat. 
Pentru un clearance al creatininei <30 ml/min, intervalul dintre doze va fi de 12 ore. 
Pentru un clearance al creatininei <10 ml/min, nu se recomandă utilizarea tramadolului. Tramadolul se 
elimină foarte lent prin hemodializă sau hemofiltrare şi, prin urmare, de regulă este necesară 
administrarea de tramadol după dializă, pentru menţinerea analgeziei. 
 
Pacienţi cu insuficienţă hepatică 

 

Se recomandă doza uzuală de la adult, dar trebuie avut în vedere că eliminarea tramadolului poate fi 
prelungită în insuficienţa hepatică uşoară şi moderată; ca urmare, intervalul dintre doze trebuie ajustat. 
 

Dacă utilizați mai mult Tramacalm decât trebuie

 

Dacă din greşeală, aţi luat o doză în plus, aceasta nu va avea în general efecte negative. Trebuie să 
luaţi doza următoare conform prescripţiei medicale. 
 
După utilizarea unor doze foarte mari, pot să apară pupile punctiforme, vărsături, scăderea tensiunii 
arteriale, bătăi rapide ale inimii, senzaţie de leşin, reducerea stării de conştienţă până la comă (stare de 
inconştienţă profundă), convulsii epileptice şi dificultăţi la respiraţie, până la oprirea respiraţiei. În 
asemenea cazuri trebuie să vă adresaţi imediat medicului! 

 

Dacă uitați să utilizați Tramacalm

 

Dacă aţi uitat să luaţi capsula, durerea s-ar putea să reapară. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa 
doza uitată, ci continuaţi să utilizaţi capsulele ca înainte. 
 

Dacă încetați să utilizați Tramacalm 

În cazul în care întrerupeţi prea repede tratamentul cu Tramacalm, este posibil ca durerea să reapară. 
Dacă doriţi să întrerupeţi tratamentul datorită reacţiilor adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
În general, atunci când tratamentul cu Tramacalm este oprit, nu apar reacţii adverse de întrerupere. Cu 
toate acestea, în cazuri rare, unii pacienţi trataţi cu Tramacalm pentru o anumită perioadă de timp, pot 
să se simtă rău la întreruperea bruscă a tratamentului. Ei pot prezenta o stare de agitaţie, anxietate, 
nervozitate sau tremurături. Pot fi hiperactivi, pot să prezinte dificultate la adormire, tulburări ale 
stomacului sau ale intestinelor. Foarte puţini oameni pot avea atacuri de panică, halucinaţii, percepţii 
denaturate, cum sunt mâncărimi, furnicături şi zgomote în urechi (tinitus). Dacă după întreruperea 
tratamentului cu Tramacalm prezentaţi vreuna dintre aceste manifestări, vă rugăm să vă adresaţi 
medicului dumneavoastră. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În general, frecvenţele reacţiilor adverse sunt clasificate după cum urmează: 

foarte frecvente (la mai mult de 1 din 10 persoane) 

frecvente (la mai mult de 1 din 100 persoane, dar la mai puţin de 1 din 10 persoane) 

mai puţin frecvente (la mai mult de 1 din 1000 persoane, dar la mai puţin de 1 din 100 persoane) 


Page 5
background image

 

rare (la mai mult de 1 din 10000 persoane, dar la mai puţin de 1 din 1000 persoane) 

foarte rare (la mai puţin de 1 din 10000 persoane). 

 
În timpul tratamentului cu Tramacalm cele mai frecvente reacţii adverse, care apar la mai mult de 1 
din 10 pacienţi, sunt greaţa şi ameţelile.  
 
Tulburări ale inimii şi circulaţiei sângelui 
Mai puţin frecvente: 

efecte asupra inimii şi circulaţiei sângelui (bătăi puternice ale inimii, 
bătăi rapide ale inimii, senzaţie de leşin sau colaps). Aceste reacţii 
adverse pot să apară, în special, când pacienţii sunt în picioare sau în 
caz de efort fizic. 

Rare:                                         bătăi lente ale inimii, creşterea tensiunii arteriale 
 
Tulburări ale sistemului nervos 
Foarte frecvente: 

 

ameţeli 

Frecvente: 

 

 

dureri de cap, somnolenţă 

Rare:   

modificări ale apetitului alimentar, senzaţii anormale (de exemplu 
mâncărimi, furnicături, senzaţie de amorţire), tremor, respiraţie 
îngreunată, convulsii epileptice, contracţii musculare, mişcări 
necoordonate, pierderi trecătoare ale conştienţei (sincopă). 
Dacă dozele recomandate sunt depăşite sau dacă se utilizează în 
acelaşi timp alte medicamente care deprimă funcţia creierului, poate 
să apară deprimare respiratorie. 
Convulsiile epileptice apar mai ales după ce se utilizează doze mari de 
tramadol sau dacă sunt utilizate concomitent medicamente care pot 
determina convulsii. 

 
Tulburări psihice 
Rare:     

 

halucinaţii, confuzie, tulburări ale somnului, anxietate şi coşmaruri. 

După tratamentul cu Tramacalm pot să apară modificări psihologice. 
Intensitatea şi natura lor pot varia (în funcţie de personalitatea 
pacientului şi de durata tratamentului). Acestea pot să apară sub formă 
de modificări ale dispoziţiei (în general, stare de bună dispoziţie 
exagerată, ocazional iritabilitate), modificări ale activităţii (în general, 
supresie, ocazional creştere) şi scăderea percepţiei cognitive şi a 
percepţiei senzoriale (modificări ale lucidităţii şi ale cunoaşterii, care 
pot conduce la greşeli în judecată). 

 

   

 

Poate să apară dependenţă. 

 
Tulburări oculare 
Rare:     

 

vedere înceţoşată 

 
Tulburări respiratorii 
Rare:     

 

respiraţie îngreunată (dispnee) 

Au fost raportate cazuri de agravare a astmului bronşic, dar nu s-a 
demonstrat dacă au fost determinate de tramadol. 

 
Tulburări ale stomacului şi intestinului 
Foarte frecvente:  

 

greaţă 

Frecvente:  

 

 

vărsături, constipaţie, gură uscată 

Mai puţin frecvente: 

senzaţie iminentă de vărsături, tulburări ale stomacului  

 

 

(de exemplu senzaţie de apăsare la nivelul stomacului, balonare), 
diaree 

 
Afecţiuni ale pielii  
Frecvente:  

 

 

transpiraţii 


Page 6
background image

 

Mai puţin frecvente: 

reacţii cutanate (de exemplu, mâncărime, erupţii trecătoare pe piele) 

 
Tulburări musculare 
Rare:     

 

slăbiciune musculară 

 
Tulburări hepatice şi biliare 
Foarte rare: 

 

 

creşterea valorilor serice ale enzimelor hepatice 

 
Tulburări renale 
Rare:   

urinare cu dificultate sau dureroasă, cantitate de urină mai mică decât 
în mod obişnuit 

 
Tulburări generale 
Frecvente: 

 

 

oboseală 

Rare:   

în cazuri foarte rare au fost raportate reacţii alergice (de exemplu 
dificultate la respiraţie, respiraţie şuierătoare, umflături ale pielii) şi 
şoc (insuficienţă circulatorie bruscă). 

Trebuie să vă adresaţi imediat 

medicului dacă prezentaţi simptome cum sunt umflarea feţei, a 
limbii şi/sau a gâtului şi/sau dificultăţi la înghiţire sau erupţii 
însoţite de dificultăţi la respiraţie. 

Dacă Tramacalm a fost utilizat timp îndelungat, poate să apară 
dependenţă, deşi acest risc este, totuşi, foarte mic. Când tratamentul 
este întrerupt brusc pot să apară semne ale sindromului de întrerupere 
(vezi Dacă încetaţi să utilizaţi Tramacalm) 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Tramacalm 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
Nu utilizaţi Tramacalm după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Tramacalm  
 

Substanţa activă este clorhidrat de tramadol. O capsulă conţine clorhidrat de tramadol 50 mg. 

Celelalte componente sunt: 

con

ţ

inutul capsulei

-hidrogenofosfat de calciu anhidru, dioxid de 

siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu; 

capacul

 

capsulei

-dioxid de titan (E 171), albastru 

strălucitor (E 133), p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de propil, gelatină; 

corpul 

capsulei-

 dioxid de titan (E 171), galben de chinolină (E 104), albastru strălucitor (E 133), p-

hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de propil, gelatină

 

 


Page 7
background image

 

Cum arată Tramacalm și conținutul ambalajului 

 
Se prezintă sub formă de capsule gelatinoase cu capac albastru şi corp verde opac. 
Este ambalat în cutii cu 1, 50  blistere din PVC/Al conţinând câte 10 capsule și 2 blistere din PVC/Al 
conţinând câte 5 capsule 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

S.C. A.C. HELCOR PHARMA S.R.L. 
Str. Victor Babeş nr. 50, Baia Mare 
Jud. Maramureş, România 

 
Fabricantul

 

S.C. A.C. HELCOR S.R.L. 
Str. Victor Babeş nr. 62, Baia Mare 
Jud. Maramureş, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2020.

 

 
 


TRAMACALM se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 50 blist. PVC/Al x 10 caps.