YONDELIS 0,25mg - PROSPECT

Prospectul pentru YONDELIS 0,25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: YONDELIS 0,25mg
Substanța activă: TRABECTEDINUM
Concentrația: 0,25mg
Cod atc: L01CX01
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE ALTI ALCALOIZI DIN PLANTE SI PRODUSE NATURALE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W52365001
Firma producătoare: PHARMA MAR S.A. - SPANIA
Conținut prospect: