NEUROBLOC - PROSPECT

Prospectul pentru NEUROBLOC - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEUROBLOC
Substanța activă: TOXINA BOTULINICA DE TIP B
Concentrația: 5000U/ml
Cod atc: M03AX01
Acțiune terapeutică: MIORELAXANTE PERIFERICE ALTE MIORELAXANTE CU ACTIUNE PERIFERICA
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 1,0 ml sol.inj
Cod cim: W51605002
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

NEUROBLOC se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac.x 0,5 ml sol.inj

Cutie x 1 flac.x 2,0 ml sol.inj.