FARESTON - PROSPECT

Prospectul pentru FARESTON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FARESTON
Substanța activă: TOREMIFENUM
Concentrația: 60mg
Cod atc: L02BA02
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI HORMONALI SI SUBSTANTE INRUDITE ANTIESTROGENI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 30 compr. (blist. Al/PVC)
Cod cim: W51515001
Firma producătoare: ORION CORPORATION ORION PHARMA - FINLANDA
Conținut prospect:

FARESTON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 100 compr. (blist. Al/PVC)