TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml
Substanța activă: TOPOTECAMUM
Concentrația: 1mg/ml
Cod atc: L01XX17
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_4866_29.08.12.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. de capacitate 2 ml, din sticla bruna prevazut cu sigiliu din Al flip-off a 1 ml conc. pt. sol. perf. care contine 1 mg topotecan
Cod cim: W58988001
Firma producătoare: CEMELOG-BRS LTD. - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.  4866/2012/01-02-03-04                                               Anexa 
                                                                                                                                                                    
Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Topotecan Accord 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Topotecan 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 
-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-    Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  farmacistului  sau 
asistentei medicale. 
-  Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect

. Vezi 

pct. 4.

 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1.  

Ce este Topotecan Accord şi pentru ce se utilizează 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte de a vi se administra Topotecan Accord 

3.  

Cum se utilizează Topotecan Accord 

4.  

Reacţii adverse posibile 

5.  

Cum se păstrează Topotecan Accord 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1.  

CE ESTE TOPOTECAN ACCORD ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Numele medicamentului dumneavoastră este „Topotecan Accord 1 mg/ml concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă”, dar în continuarea acestui prospect se va numi „Topotecan concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă” 
 
Ce este Topotecan Accord:   
Topotecan Accord ajută la distrugerea celulelor tumorale. Un medic sau o asistentă vă va administra 
medicamentul sub forma unei perfuzii în venă (prin picurare) în spital. 

 
Pentru ce este utilizat Topotecan Accord: 

Topotecan Accord este utilizat pentru tratarea: 
- cancerului ovarian sau cancerului pulmonar cu celule mici care a recidivat după chimioterapie 
- cancerului de col uterin în stadiu avansat, dacă intervenţia chirurgicală sau radioterapia nu 
este posibilă. În cazul tratamentului pentru cancerul de col uterin, Topotecan concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă este asociat cu un alt medicament denumit cisplatină.  
 
Medicul dumneavoastră va decide dacă Topotecan Accord este mai bun decât continuarea 
tratamentului dumneavoastră iniţial de chimioterapie.   
 
2.  

CE TREBUI SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE DE A VI SE ADMINISTRA TOPOTECAN ACCORD 

 
Nu utilizaţi Topotecan Accord: 

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  topotecan  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 

Topotecan concentrat pentru soluţie perfuzabilă (enumerate la pct. 6).  

dacă alăptaţi 

dacă numărul globulelor albe din sânge este prea mic. Medicul dumneavoastră vă va spune, în 

funcţie de rezultatele testelor de sânge.  

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă credeţi că vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii. 

Page 2
background image

 

 

 
Atenţionări şi precauţii   
Înainte de a vi se administra acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului 
sau asistentei medicale: 

dacă  aveţi  probleme  cu  rinichii  sau  ficatul.  Este  posibil  ca  doza  dumneavoastră  de  Topotecan 

Accord să necesite ajustări.  

dacă sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămîneţi gravidă 

dacă intenţionaţi să deveniţi tatăl unui copil  

Topotecan Accord poate să dăuneze copilul conceput anterior, în timpul tratamentului sau curând după 
terminarea  acestuia.  Trebuie  să  utilizaţi  metode  eficiente  de  contracepţie.  Întrebaţi  medicul  pentru 
recomandări.  
 
Topotecan Accord vă poate afecta plămânii. Riscul de deteriorare a plămânilor dumneavoastră creşte, 
dacă aţi  avut o  boală  de  plămâni,  cancer pulmonar,  aţi făcut tratament cu radiatii la plamani sau  cu 
medicamente care pot provoca afecţiuni pulmonare sau aveţi aşa-numiţii plămâni de fumator.  
 
Medicul care vă tratează va examina funcţia plămânilor dumneavoastră la intervale regulate şi poate să 
decidă  să  oprească  tratamentul  dacă  apar  simptome,  cum  sunt  tusea,  febra  şi/sau  problemele  de 
respiraţie. 
Topotecan  Accord  poate  determina  o  scădere  a  numărului  de  celule  care  coagulează  sângele 
(trombocite).  Acest  lucru  poate  duce  la  sângerări  severe  după  leziuni  relativ  mici,  cum  este  o  mică 
tăietură.  Rareori,  poate  cauza  o  sângerare  mult  mai  severă  (hemoragie).  Dacă  starea  dumneavoastră 
generală  de  sănătate  nu  este  foarte  bună,  este  mai  probabil  să  aveţi  reacţii  adverse  în  timpul 
tratamentului cu Topotecan concentrat  pentru  soluţie perfuzabilă. De asemenea, tratamentul  poate  fi  
mai puţin eficient. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră 
dacă credeţi că vă aflaţi în oricare dintre aceste situaţii. Medicul 
va  evalua  starea  dumneavoastră  generală  de  sănătate  în  timpul  tratamentului  şi  trebuie  să  îi  spuneţi 
dacă aveţi febră, infecţii sau vă simţiţi rău în vreun fel. 
 
Topotecan Accord împreună cu alte medicamente  
Vă  rugăm  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar 
putea să luați orice alte medicamente.  
 
Topotecan Accord împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Nu  se  cunosc  interacţiuni  între  Topotecan  Accord  şi  alcoolul  etilic.  Cu  toate  acestea,  trebuie  să 
întrebaţi medicul dacă puteţi să consumaţi alcool etilic.  
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Topotecan  Accord  nu  este  recomandat  la  femeile  gravide.  Acesta  poate  dăuna  copilul  conceput 
înaintea,  în  timpul  sau  la  cel  puţin  şase  luni  după  întreruperea  tratamentului.    Trebuie  să  utilizaţi  o 
metodă  eficientă  de  contracepţie.  Întrebaţi  medicul  pentru  recomandări.  Nu  încercaţi  să  rămâneţi 
gravidă/să deveniți tată până când medicul dumneavoastră nu vă sfătuieşte că acest lucru este sigur.  
Pacienţii  bărbaţi  care  doresc  să  devină  taţi,  trebuie  să  ceară  sfatul  medicului  pentru  planificare 
familiară  sau  tratament.  Adresaţi-vă  imediat  medicului  dumneavoastră,  în  cazul  în  care  rămâneţi 
gravidă în timpul tratamentului.  
 
Nu  alăptaţi  dacă  urmaţi  tratament  cu  Topotecan  Accord.  Nu  începeţi  să  alăptaţi  din  nou  până  când 
medicul dumneavoastră nu vă spune că acest lucru e sigur.   
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  
Topotecan Accord vă poate face să vă simţiţi obosiţi.  
Dacă vă simţiţi obosit sau slăbit, nu conduceţi autovehicule şi nu folosiţi utilaje.  
 
 
 
3.  

CUM SE UTILIZEAZĂ TOPOTECAN ACCORD 

Page 3
background image

 

 

 
Doza dumneavoastră de Topotecan Accord ce vă va fi administrată de medicul dumneavoastră, va 
depinde de:  

 

mărimea corpului dumneavoastră (suprafaţa dumneavoastră corporală în metrii pătraţi)  

 

rezultatele analizelor de sânge efectuate înainte de administrarea tratamentului  

 

boala tratată.  

 

Dozele recomandate 

 

Pentru cancerul ovarian şi cancerul pulmonar cu celule mici: 1.5 mg pe metrul pătrat de 

suprafaţă corporală o dată pe zi.  

 

Pentru cancerul de col uterin: 0.75 mg pe metrul pătrat de suprafaţă corporală o dată pe zi.  

Pentru  tratamentul  cancerului  de  col  uterin,  Topotecan  Accord  se  va  utiliza  împreună  cu  un  alt 
medicament  numit  cisplatină.  Medicul  dumneavoastră  vă  va  recomanda  doza  corespunzătoare  de 
cisplatină.  
 
Cum se prepară Topotecan Accord  
Topotecan este disponibil sub formă de concentrat pentru soluţie perfuzabilă. Concentratul trebuie 
diluat înainte de administrare. 
 
Cum se utilizează Topotecan Accord  
Un medic sau o asistentă vă va administra doza corespunzătoare de Topotecan Accord sub forma unei 
perfuzii în venă (prin picurare). Acesta este introdus prin picurare în braţul dumneavoastră în 
aproximativ 30 minute. 
 

 

Pentru cancerul ovarian şi cancerul pulmonar cu celule mici veţi face tratamentul o dată pe zi, 
timp de 5 zile.  

 

Pentru cancerul de col uterin veţi face tratamentul o dată pe zi, timp de 3 zile.  

În mod normal, această schemă de tratament va fi repetată la fiecare trei săptămâni, pentru toate 
tipurile de cancer.  
Tratamentul poate varia în funcţie de rezultatele analizelor de sânge efectuate în mod regulat.  
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Topotecan Accord  
Medicul dumneavoastră va decide când să întrerupeţi tratamentul.  
 
 
4.  

Reacţii adverse posibile   

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  
 
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare dintre următoarele simptome 
după ce aţi luat medicamentul, deoarece pot fi grave: 
 
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)  
 

 Semne de infecţii. Topotecan Accord poate reduce numărul globulelor albe din sânge şi scade 

capacitatea dumneavoastră de a lupta împotriva infecţiilor. Aceasta vă poate pune viaţa în pericol. 
Semnele includ:  
-  febră  
-  deteriorare gravă a stării generale 
-  simptome locale cum sunt durerile în gât sau problemele urinare (de exemplu, senzaţie de 
usturime la urinat, care poate fi o infecţie urinară) 
-  ocazional dureri severe de stomac,  febră şi posibil diaree (rareori cu sânge) care pot fi semne 
ale inflamaţiei intestinului gros (colită).  
-  Stare generală de slăbiciune şi oboseală (anemie temporară). În unele cazuri poate fi necesară 

o transfuzie de sânge.  

Page 4
background image

 

 

-  Număr anormal de scăzut al globulelor albe din sânge (neutropenie), care poate fi însoţit de 

febră şi semne de infecţie (neutropenie febrilă) 

-  Vânătăi sau sângerări neobişnuite, determinate de o scădere a numărului de celule 

responsabile de coagularea sângelui. Acestea pot cauza sângerări severe după răniri uşoare 
cum este o tăietură mică. Rareori, acestea pot cauza o sângerare severă (hemoragie). Adresaţi 
vă medicului dumneavoastră pentru a afla cum puteţi reduce riscul sângerărilor.  

-  Scădere în greutate şi pierdere a poftei de mâncare (anorexie); oboseală, slăbiciune, stare 

general de rău.   

-  Senzaţie de rău (greaţă), stare de rău (vărsături), diaree, dureri de stomac, constipaţie;  
-  Inflamaţii şi ulceraţii la nivelul gurii, limbii sau gingiilor  
-  Temperatură ridicată a corpului (febră) 
-  Căderea părului. 

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 

-  Reacţii alergice sau de hipersensibilitate (incluzând apariţia unei erupţii trecătoare pe piele)  
-  Îngălbenirea pielii 
-  Senzaţie de mâncărime 
-  Dureri musculare 
-  Infecţie severă (sepsis) 
-  Stare generală de rău  

 
Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane) 

  Inflamaţia plămânilor (boală pulmonară interstiţială): prezentaţi un risc mai mare dacă 

aveţi o boală de plămâni, aţi urmat anterior tratament cu radiaţii, sau medicamente care v-au 
afectat plămânii. Semnele includ: 

dificultăţi la respiraţie 

tuse 

febră 

 
Riscul de dezvoltare a acestor condiţii severe (boală pulmonară interstiţială) este mai mare dacă aveţi 
probleme ale plămânilor sau dacă aţi urmat anterior tratament cu radiaţii care v-au afectat plămânii. 

-  Reacţii adverse severe sau reacţii anafilactice ce determină umflarea buzelor, a feţei sau a 

gâtului care duc la dificultăţi de respiraţie, erupţii pe piele sau urticarie, şoc anafilactic (o 
scădere severă a tensiunii arteriale, paloare, agitaţie, puls slab, afectare a stării de conştienţă) 

-  Umflare cauzată de acumularea de lichid (angioedem) 
-  Durere şi inflamaţie la nivelul locului de injectare 
-  Erupţie pe piele însoţită de mâncărime (sau urticarie).   

 
Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă aveţi oricare dintre aceste simptome, deoarece 
poate fi necesară internarea în spital.  
 
Foarte rare: (pot afecta până la 1 din 10 000 de persoane) 

-  Trecerea sângelui în ţesuturi (extravazare). 

 
Dacă urmaţi tratament pentru cancerul de col uterin, puteţi să aveţi reacţii adverse de la alte 
medicamente (cisplatină) care sunt utilizate împreună cu Topotecan concentrat pentru soluţie 
perfuzabilă. Aceste reacţii adverse sunt descrise în prospectul cisplatinei. 
 
Reportarea reacțiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii 
sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

Page 5
background image

 

 

5.  

CUM SE PĂSTREAZĂ TOPOTECAN ACCORD 

 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperature sub 25

0

C. 

 
A se păstra flaconul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 
Acest medicament este numai pentru o singură utilizare. După deschidere, medicamentul trebuie 
utilizat imediat pentru diluare.  
 
Stabilitatea chimică şi fizică a medicamentului diluat a fost demonstrată pentru o perioadă de 30 de 
zile la 25

0

C, în condiţii normale de lumină şi la 2-8

0

C, protejat de lumină.  

 

Din punct de vedere microbiologic, după diluare medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este 
utilizat imediat, perioada de valabilitate şi condiţiile dinaintea utilizării sunt responsabilitatea 
utilizatorului şi nu trebuie să aibă o durată mai mare de 24 de ore la 2-8

0

C, cu excepţia situaţiilor în 

care reconstituirea se desfăşoară în condiţii aseptice, controlate şi validate.  

    

 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să eliminaţi medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 
6.  

CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Topotecan concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
 

 

Substanţa activă este clorhidratul de topotecan.  Fiecare flacon a 1 ml  cu concentrat conţine 
topotecan 1 mg (sub formă de clorhidrat de topotecan).  

       Fiecare flacon a 4 ml  cu concentrat conţine topotecan 4 mg (sub formă de clorhidrat de 
topotecan). 

 

Celelalte componente sunt; acid tartric, apă pentru preparate injectabile şi acid clorhidric sau 
hidroxid de sodiu (pentru ajustare pH)   

 
Cum arată Topotecan Accord şi conţinutul ambalajului 
 
Acest medicament este un concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 
Concentratul este o soluţie limpede de culoare galbenă. Acesta  este ambalat în flacoane de sticlă de 
culoare brună, închise cu dop din cauciuc fluorotec şi sigiliu din aluminiu tip flip-off.  
 
Fiecare flacon a 1 ml conţine topotecan 1 mg (sub formă de clorhidrat de topotecan). 
Fiecare flacon a 4 ml conţine topotecan 4 mg (sub formă de clorhidrat de topotecan). 
 
Acest medicament este disponibil în două mărimi de ambalaj, conţinând 1 flacon sau 5 flacoane. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţi 
 
Accord Healthcare Limited  
Sage House, 319 Pinner Road 
North Harrow, Middlesex  
HA1 4HF  
Marea Britanie 

Page 6
background image

 

 

Fabricanţi 
 
CEMELOG-BRS Ltd.,  
Vasut u.13, 2040 Budaors,  
Ungaria 
 
 
Accord Healthcare Limited  
Sage House, 319 Pinner Road 
North Harrow, Middlesex  
HA1 4HF  
Marea Britanie 
 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 

 

Numele statului 

membru 

Numele medicamentului 

Marea Britanie 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 

Austria 

Topotecan Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 
Infusionslösung

Belgia 

Topotecan Accord Healthcare 1 mg/ml Solution à Diluer pour Perfusion / 
concentraat voor oplossing voor infusie / Konzentrat zur Herstellung einer 
Infusionslösung 

Bulgaria 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 

Cipru 

Topotecan Accord Healthcare 1 mg Concentrate for Solution for Infusion 

Republica Cehă 

Topotecan Accord 1 mg/ml Koncentrát pro Přípravu Infuzního Roztoku 

Germania 

Topotecan Accord 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer 
Infusionslösung 

Danemarca 

Topotecan Accord 

Estonia 

Topotecan Accord 1 mg/ml 

Grecia 

Τοποτεκάνη Accord 1 mg / ml Πυκνό Διάλυμα για έγχυση 

Spania 

Topotecán Accord 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión 

Finlanda 

Topotecan Accord 1 mg/ml Infuusiokonsentraatti, Liuosta 
Varten/koncentrat till infusionsvätska, lösning 

Franţa 

Topotecan Accord 1 mg/ml Solution à Diluer pour Perfusion 

Ungaria 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 

Irlanda 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 

Italia 

Topotecan AHCL

 

 

Letonia 

 Topotecan Accord Healthcare 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma 
pagatavošanai 

Lituania 

Topotecan Accord 1mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 

Malta 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion 

Polonia 

Topotecanum Accord 

Olanda 

Topotecan Accord 1 mg/ml Concentraat voor Oplossing voor Infusie 

Norvegia 

Topotecan Accord 1 mg/ml Konsentrat til infusjonsvæke

Portugalia 

Topotecan Accord 

România 

Topotecan Accord 1 mg / ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă. 

Republica Slovacă 

Topotecan Accord 1 mg/ml concentrate for solution for infusion 

Slovenia 

Topotekan Accord 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 

Suedia 

Topotecan Accord 1 mg/ml Koncentrat till Infusionsvätska, Lösning 

 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2016. 

Page 7
background image

 

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical 

Instrucţiuni privind diluarea, păstrarea şi eliminarea Topotecan Accord  
 
Instrucţiuni pentru diluare  

Concentratul  este  o  soluţie  limpede  de  culoare  galbenă  şi  conţine  topotecan  1  mg/ml.  Diluarea  în 
continuare  a  volumului  adecvat  de  concentrat  se  face  cu  clorură  de  sodiu  9  mg/ml  (0,9)  soluţie 
injectabilă  sau  cu  glucoză  50  mg/ml  (5  %)  soluţie  injectabilă  până  la  o  concentraţie  finală  cuprinsă 
între 25 şi 50 micrograme/ml topotecan în soluţia ce urmează a fi administrată în perfuzie.   
 
Condiţiile de păstrare ale soluţiei diluate  
Stabilitatea fizico-chimică a medicamentului diluat a fost demonstrată pentru o perioadă de 30 de zile 
la 25

0

C în condiţii normale de lumină şi la 2-8

0

C, protejat de lumină. Din punct de vedere 

microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioada de 
valabilitate şi condiţiile dinaintea utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să aibă o 
durată mai mare de 24 de ore la 2-8

0

C, cu excepţia situaţiilor în care reconstituirea se desfăşoară în 

condiţii aseptice, controlate şi validate.  

    

 
Manipulare şi eliminare   
Trebuie aplicate procedurile obişnuite pentru manipularea şi eliminarea corespunzătoare a 
medicamentelor anticanceroase:  

 

Personalul trebuie instruit în ceea ce priveşte diluarea medicamentului.  

 

Femeile gravide din cadrul personalului nu trebuie să manipuleze acest medicament.  

 

Personalul care manipulează acest medicament trebuie să poarte în timpul diluării soluţiei 
îmbrăcăminte de protecţie incluzând mască, ochelari şi mănuşi.  

 

Toate obiectele utilizate pentru administrare sau curăţare, inclusiv mănuşile, trebuie strânse în 
saci pentru deşeuri cu risc crescut pentru a fi incinerate la temperatură înaltă.  

 

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, zonele respective trebuie clătite imediat cu 
cantităţi mari de apă.  

 

TOPOTECAN ACCORD 1 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 5 flac. de capacitate 5 ml, din sticla bruna prevazut cu sigiliu din Al flip-off a 4 ml conc. pt. sol. perf. care contine 4 mg topotecan

Cutie cu 5 flac. de capacitate 2 ml, din sticla bruna prevazut cu sigiliu din Al flip-off a 1 ml conc. pt. sol. perf. care contine 1 mg topotecan

Cutie cu 1 flac. de capacitate 5 ml, din sticla bruna prevazut cu sigiliu din Al flip-off a 4 ml conc. pt. sol. perf. care contine 4 mg topotecan