HYCAMTIN 1 mg - PROSPECT

Prospectul pentru HYCAMTIN 1 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HYCAMTIN 1 mg
Substanța activă: TOPOTECAMUM
Concentrația: 1mg
Cod atc: L01XX17
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PVC/PCTFE/Al x 10 caps.
Cod cim: W61694001
Firma producătoare: GLAXO SMITHKLINE MANUFACTURING SPA - ITALIA
Conținut prospect: