SAMSCA - PROSPECT

Prospectul pentru SAMSCA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SAMSCA
Substanța activă: TOLVAPTAN
Concentrația: 15 mg
Cod atc: C03XA01
Acțiune terapeutică: ALTE DIURETICE ANTAGONISTI AI VASOPRESINEI
Prescripție: -
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 blist.PVC/AL x 1 compr.
Cod cim: W54572001
Firma producătoare: BRECON PHARMACEUTICALS LTD. - MAREA BRITANIE