VEDROP - PROSPECT

Prospectul pentru VEDROP - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VEDROP
Substanța activă: TOCOFEROLUM
Concentrația: 50 mg/ml
Cod atc: A11HA08
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE CU VITAMINE ALTE PREPARATE CU VITAMINE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu flcon x 20ml + seringa pt.administrare orala a 1 ml
Cod cim: W54567002
Firma producătoare: ORPHAN EUROPE SARL - FRANTA