TOBREX® - PROSPECT

Prospectul pentru TOBREX® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TOBREX®
Substanța activă: TOBRAMYCINUM
Concentrația: 0,3%
Cod atc: S01AA12
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE ANTIBIOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11113_16.11.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub din Al x 3,5 g unguent oftalmic
Cod cim: W63543001
Firma producătoare: ALCON COUVREUR NV - BELGIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11113/2018/01                                                               

Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TOBREX 3 mg/g unguent oftalmic 

Tobramicină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală cu ale dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4.. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este TOBREX

 

şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi TOBREX

 

 

3.

 

Cum să utilizaţi TOBREX 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează TOBREX  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este TOBREX

 

şi pentru ce se utilizează 

 
TOBREX face parte dintr-un grup de medicamente 

denumite anti-infecţioase. Grupul anti-

infecţioaselor include antibioticele (tobramicina în acest caz) care sunt active împotriva multor 
microorganisme care pot infecta ochiul. 
 
TOBREX este indicat în tratamentul local al infecţiilor externe ale ochiului şi ţesuturilor învecinate 
ochiului, la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an sau peste

,

 cauzate de bacterii sensibile la tobramicină. 

 

 
2. 

Înainte să utilizaţi

 

TOBREX  

 
Nu utilizaţi TOBREX 

dacă sunteţi alergic la tobramicină sau la oricare dintre celelalte componente ale  
acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

-

 

dacă 

la administrarea TOBREX

 constataţi 

reacții alergice, întrerupeţi administrarea şi adresaţi-

vă medicului dumneavoastră. Reacțiile alergice pot varia de la mâncărimi localizate sau înroșire 
a pielii până la reacții alergice severe (reacții anafilactice) sau reacții cutanate grave. Aceste 
reacții alergice pot să apară și în cazul administrării topice sau sistemice de alte antibiotice ale 
aceleiași grupe (aminoglicozide). 

-

 

dacă utilizați și alte tratamente cu antibiotice împreună cu TOBREX, adresați-vă medicul 
dumneavoastră.  

-

 

dacă simptomele se înrăutățesc sau revin brusc, adresați-vă medicul dumneavoastră. Utilizarea 
TOBREX pe perioadă îndelungată vă poate predispune la infecții oculare

 

-

 

utilizaţi acest medicament 

atâta timp cât medicul v-a prescris să o faceţi. 

-

 

unguentele oftalmice 

pot întârzia vindecarea rănilor oculare. 

 


Page 2
background image

 

2

 
Copii 

-

 

TOBREX 

poate fi utilizat la copii cu vârsta peste1 an. 

-

 

Nu utilizaţi 

TOBREX 

la 

copiii cu vârstă mai mică de 1 an

  deoarece s

iguranţa şi eficacitatea

 

nu 

au fost

 

încă

 

stabilite la această populaţie

.

 

 
Nu este recomandată purtarea lentilelor de contact

 concomitent cu prezenţa unei infecţii oculare. 

Informaţi medicul despre aceste situaţii. În aceste cazuri, se poate folosi medicamentul doar sub 
supravegherea medicului. Trebuie evitată administrarea prelungită sau excesivă a medicamentului. 

 
Tobrex împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului utilizați,  aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. Au fost 
raportate interacţiuni după administrarea sistemică a tobramicinei. Totuşi, absorbţia sistemică a 
tobramicinei după administrare topică oftalmică este atât de scăzută, încât riscul apariţiei 
interacţiunilor este minim. 

 
Sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Tobrex trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.  
 
Tobrex nu este recomandat în timpul alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Ca şi în cazul administrării altor unguente oftalmice, înceţoşarea tranzitorie a vederii sau alte tulburări 
ale vederii pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Dacă după administrare 
apare înceţoşarea vederii, pacientul trebuie să aştepte până când vederea revine la normal înainte de a 
conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi TOBREX 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doza recomandată

 la adulţi şi copii cu vârsta de 1 an şi

 mai mare:

 

În afecţiunile uşoare până la moderate, doza uzuală 

este o cantitate mică (1,5 cm) de unguent în 

sacul /sacii conjunctival /conjunctivali al/ai ochiului /ochilor afectat /afectaţi de două sau trei ori 
pe zi.  

În afecţiunile severe, doza uzuală 

este o cantitate mică (1,5 cm) de unguent în sacul /sacii 

conjunctival /conjunctivali al/ai ochiului /ochilor afectat /afectaţi la fiecare trei-patru ore în 
primele două zile, apoi două sau trei aplicaţii zilnice până când infecţia cedează. 

TOBREX unguent oftalmic se poate utiliza în asociere cu TOBREX picături oftalmice, soluţie (seara 
se administrează unguentul, iar în timpul zilei se utilizează soluţia). 
De regulă, durata tratamentului este de 7-10 zile. Medicul dvs. vă va spune cât timp durează 
tratamentul.  
 
Utilizaţi TOBREX 

numai

 pentru ochi.  

 
ÎNTOARCEŢI PAGINA PENTRU SFATURI SUPLIMENTARE 

 
 
 
 
 


Page 3
background image

 

3

 
 
 
 
 
 

3.

 

Cum se utilizează TOBREX (

continuare

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1   

 

 

Fig. 2   

 

 

 
Cât TOBREX să vă administraţi 
vezi pagina 1 
 
1.

 

Luaţi tubul de TOBREX şi o oglindă. 

2.

 

Spălaţi-vă pe mâini. 

3.

 

Desfaceţi capacul prin răsucire. 

4.

 

Ţineţi tubul între arătător şi degetul mare. 

5.

 

Lăsaţi capul pe spate. Trageţi pleoapa în jos cu un deget curat, până când se formează un 
“buzunar” între pleoapă şi ochi. Unguentul va cădea aici (vezi fig. 1) 

6.

 

Aduceţi capătul tubului aproape de ochi. Vă puteţi ajuta şi de oglindă. 

7.

 

Nu atingeţi capătul tubului de ochi, pleoape, suprafeţele învecinate sau alte suprafeţe. 

Aceasta ar putea infecta unguentul. 

8.

 

Scuturaţi uşor tubul astfel încât să eliberaţi unguentul TOBREX (vezi fig. 2). 

9.

 

După administrarea TOBREX, eliberaţi pleoapa de jos, clipiţi de câteva ori pentru ca unguentul să 
acopere toată suprafaţa oculară. Închideţi ochii timp de câteva secunde; aceasta ajută la 
împiedicarea trecerii TOBREX în restul corpului. 

10.

 

Dacă vă administraţi unguent în ambii ochi, repetaţi aceste etape şi pentru celălalt ochi. 

11.

 

Imediat după utilizare puneţi capacul tubului la loc şi înşurubaţi-l strâns. 

12.

 

Nu vă administraţi simultan TOBREX din mai multe tuburi.  

 
Dacă unguentul nu ajunge în ochi

, încercaţi din nou. 

 
Dacă aveţi impresia că efectul TOBREX este prea puternic sau prea slab, spuneţi medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
Dacă aţi utilizat mai mult TOBREX decât trebuie 

clătiţi-vă cu apă călduţă. Nu există însă riscul de 

efecte adverse. Administrați următoarea doză conform schemei de tratament obișnuite.

 

 
Dacă aţi uitat să utilizaţi TOBREX 

continuați cu următoarea doză conform schemei obișnuite de 

tratament.. 

Nu vă administraţi

 o doză dublă pentru a compensa doza omisă. 

 

Dacă utilizaţi și alte picături sau unguente oftalmice

, trebuie să lăsaţi un interval de minim 5 

minute între administrări. Unguentele oftalmice vor fi ultimele administrate. 

 
Efecte care apar când tratamentul cu TOBREX

 

este întrerupt:

 Nu sunt cunoscute. 

 

Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 


Page 4
background image

 

4

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate în urma utilizării TOBREX: 

Efecte adverse frecvente (pot apărea la 1 până la 10 utilizatori din 100): 
Efecte la nivelul ochiului: disconfort ocular, roșeață a ochiului 

Efecte adverse mai puțin frecvente (pot apărea la 1 până la 10 utilizatori din 1000): 
Efecte la nivelul ochiului: inflamarea suprafeței ochiului, deteriorarea corneei, tulburări ale 
albului ochiului, afecțiuni ale vederii, vedere încețoșată, roșeață a pleoapelor, umflarea 
ochiului și a pleoapei, tulburări ale pleoapelor, durere oculară, ochi uscat, secreții oculare, 
mâncărime oculară, senzații anormale (de corp străin) în ochi, creșterea secreției lacrimale 
Efecte generale: alergie (hipersensibilitate), durere de cap, urticarie, inflamarea pielii, 
încetinirea creșterii sau scăderea numărului de gene, depigmentarea pielii, mâncărime și piele 
uscată 

Frecvență necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile): 
Efecte la nivelul ochiului: alergie oculară, iritație oculară, mâncărimi ale pleoapelor 
Efecte generale: reacții alergice severe, reacții cutanate grave (sindrom Stevens-Johnson și 
eritem multiform), erupțietrecătoare pe piele. 

 
Vă puteţi administra unguentul în continuare, exceptând situaţia în care reacţiile adverse sunt grave. 
Dacă sunteţi îngrijorat, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare ale cărui detalii 
sunt  publicate  pe  web-site-ul

 

Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează TOBREX 

 
Trebuie să aruncaţi tubul după patru săptămâni de la prima deschidere

, pentru a evita infecţiile. 

Scrieţi data la care aţi deschis tubul prima oară în spaţiul de mai jos:  
 
Deschis: 
 

Păstraţi unguentul la loc sigur

. Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
 
A nu se păstra la frigider. 
 
A se păstra tubul închis. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe tub şi cutie. Data de expirare „Exp.:” 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine TOBREX 

Substanţa activă este tobramicina. Un gram unguent oftalmic conţine tobramicină 3 mg. 

Celelalte componente sunt: clorobutanol anhidru, parafină lichidă, vaselina albă. 

 


Page 5
background image

 

5

Cum arată TOBREX şi conţinutul ambalajului 

TOBREX se prezintă ca un unguent oftalmic omogen, de culoare albă până la aproape albă,într-un 
ambalaj care conţine 3,5 g unguent oftalmic într-un tub din aluminiu cu vârf şi capac din plastic.  

 
Deţinǎtorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinǎtorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

NOVARTIS PHARMA GmbH 
Roonstrasse 25, D-90429, Nürnberg 
Germania 
 

Fabricantul

 

S.A. ALCON-COUVREUR N.V. 
Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia 
sau 
SIEGFRIED EL MASNOU, S.A.  
Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spania 
sau 
NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. 
Gran Vía de les Corts Catalanes 764, 08013 Barcelona, Spania 
sau 
NOVARTIS PHARMA GmbH 
Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania 
 
 

Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2022.