TYGACIL 50mg - PROSPECT

Prospectul pentru TYGACIL 50mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TYGACIL 50mg
Substanța activă: TIGECYCLINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: J01AA12
Acțiune terapeutică: TETRACICLINE TETRACICLINE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 flac. cu pulb. pt. sol. inj./perf.
Cod cim: W61484001
Firma producătoare: WYETH PHARMACEUTICALS - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: