BRILIQUE - PROSPECT

Prospectul pentru BRILIQUE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRILIQUE
Substanța activă: TICAGRELOR
Concentrația: 90 mg
Cod atc: B01AC24
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 18 blist. transparente din PVC-PVdC/Al (cu simbolurile soare/lunã) x 10 compr. film.
Cod cim: W56291002
Firma producătoare: ASTRAZENECA AB - SUEDIA