TEOTARD 350mg - PROSPECT

Prospectul pentru TEOTARD 350mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TEOTARD 350mg
Substanța activă: THEOPHYLLINUM
Concentrația: 350mg
Cod atc: R03DA04
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE DERIVATI XANTINICI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11485_11.03.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 4 blist. Al/PVC x 10 caps. elib. prel.
Cod cim: W05848001
Firma producătoare: KRKA D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11484/2019/01

                                             Anexa

 

1

 

                                                                                 11485/2019/01            

 

                                                                                                                                                    

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

TEOTARD 200 mg capsule cu eliberare prelungită 

 

TEOTARD 350 mg capsule cu eliberare prelungită 

Teofilină 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Teotard și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Teotard  

3.

 

Cum să luați Teotard  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Teotard  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Teotard și pentru ce se utilizează 

 
Astm bronşic la copii şi adulţi, bronhopneumopatie cronică obstructivă, emfizem pulmonar, 
hipertensiune pulmonară asociată cordului pulmonar cronic, tulburări respiratorii în timpul somnului 
cu origine neurologică centrală. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Teotard 

 

Nu luați Teotard:

 

 

dacă sunteți alergic la teofilină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la pct. 6) şi la produse ce conţin xantine (de exemplu cafeină, teobromină, 
pentoxifilină),  

 

infarct miocardic recent,  

 

tulburări acute ale ritmului cardiac (tahiaritmii acute). 

 

Teotard

 nu trebuie administrat la copiii sub 6 ani sau cu greutate sub 20 kg. 


Page 2
background image

 

 
 
 
 

Atenționări și precauții  

Teotard

  trebuie  administrat  cu  deosebită  atenţie  şi  doar  dacă  este  neapărat  necesar  la  pacienţii  cu 

angină  pectorală  instabilă,  boli  cardiace  în  care  se  pot  produce  tahiaritmii,  tensiune  arterială  foarte 
crescută, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, epilepsie, disfuncţie hepatică sau renală, porfirie, la 
pacienţii cu ulcer gastroduodenal sau cu antecedente patologice de ulcer gastroduodenal şi la cei peste 
60 ani. 
La pacienţii  cu insuficienţă cardiacă, insuficienţă  hepatică  (mai ales ciroză), concentraţie plasmatică 
redusă  de  oxigen  (hipoxemie),  hipertermie  persistentă,  pneumonie,  infecţii  virale  (mai  ales  gripă), 
disfuncţii  tiroidiene  (mai  ales  hipertiroidie)  şi  la  cei  care  utilizează  anumite  medicamente  (vezi  pct. 
,,

Teotard împreun

ă

 cu alte medicamente

”) doza de teofilină trebuie redusă. 

Dacă unui pacient i se schimbă produsul de teofilină administrat cu un altul, trebuie monitorizată cu 
atenţie modificarea efectelor clinice şi apariţia reacţiilor adverse, şi, dacă este necesar, trebuie ajustată 
doza administrată. 
Vă rugăm să anunţaţi medicul dumneavoastră dacă aţi început sau aţi încetat să utilizaţi oricare alt 
medicament, dacă aţi început sau aţi încetat să fumaţi sau v-aţi modificat dieta. În toate aceste cazuri 
doza de 

Teotard

 trebuie ajustată. 

 

Teotard împreună cu alte medicamente

 

În  timpul  tratamentului  cu 

Teotard

  trebuie  să  evitaţi  să  consumaţi  etanol  şi  băuturi  şi  alimente  ce 

conţin  metilxantine  (de  exemplu  cafea,  ceai,  cacao,  ciocolată,  cola  şi  alte  băuturi  similare,  băuturi 
tonice)  sau  să  utilizaţi  medicamente  din  aceeaşi  categorie  cu  teofilina  (cafeină,  teobromină, 
pentoxifilină), deoarece aceste substanţe pot potenţa efectul stimulator al teofilinei asupra sistemului 
nervos central. 
 
Efectul teofilinei poate fi potenţat de administrarea concomitentă de alopurinol, cimetidină, disulfiram, 
fenilbutazonă, fluvoxamină, fluoroquinolone, furosemid, imipenem, interferon-α, izoniazidă, blocante 
ale  canalelor  de  calciu, lincomicină,  macrolide,  mexiletină,  paracetamol, pentoxifilină, contraceptive 
orale, probenecid, propafenonă, propranolol, ranitidină, tacrin, tiabendazol, ticlopidină, viloxazină sau 
vaccin  gripal.  La  pacienţii  care  sunt  trataţi  cu  teofilină,  concomitent  cu  unul  sau  mai  multe  dintre 
aceste  medicamente,  trebuie  monitorizată  concentraţia  plasmatică  a  teofilinei  şi,  dacă  este  necesar, 
trebuie redusă doza administrată. 
 
Dacă  este  administrată  concomitent  cu  ciprofloxacina,  doza  de  teofilină  trebuie  redusă  cu  cel  puţin 
60% şi cu 30% dacă este administrată concomitent cu enoxacina. 
 
Efectul teofilinei poate fi diminuat dacă este administrată concomitent cu antiepileptice (de exemplu 
fenitoină,  carbamazepină,  primidonă),  barbiturice  (mai  ales  fenobarbital  şi  pentobarbital), 
isoproterenol,  hidroxid  de  magneziu,  morizicină,  rifampicină,  ritonavir  sau  sulfinpirazonă.  Efectul 
teofilinei  poate  fi  scăzut,  de  asemenea,  la  fumători.  La  pacienţii  care  sunt  trataţi  cu  teofilină, 
concomitent cu unul sau mai multe din medicamentele de mai sus, trebuie monitorizată concentraţia 
plasmatică a teofilinei şi, dacă este necesar, trebuie crescută doza administrată. 
 
Teofilina poate potenţa efectul β-agoniştilor, diureticelor şi rezerpinei. 
 
Teofilina poate diminua efectul adenozinei, carbonatului de litiu şi β-antagoniştilor. 
 
Tratamentul concomitent cu teofilină şi β-antagonişti trebuie evitat, efectul teofilinei poate fi diminuat. 
 
La pacienţii trataţi cu teofilină, anestezia cu halotan poate produce tulburări de ritm cardiac severe. 
 
Teofilina poate modifica rezultatele unor teste de laborator: poate creşte cantitatea de acizi graşi şi 
concentraţia de catecolamine din urină.  


Page 3
background image

 

 
 

Copii și adolescenți

 

Teotard

 nu trebuie administrat la copiii sub 6 ani sau cu greutate sub 20 kg. 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Teofilina  traversează  placenta  şi  este  excretată  în  laptele  matern.  La  gravide,  teofilina  trebuie 
administrată doar dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte riscul potenţial fetal. La acest grup de 
pacienţi,  trebuie  monitorizată  mai  des  concentraţia  plasmatică  a  teofilinei  şi  trebuie  ajustată  doza 
administrată, dacă este necesar. Administrarea teofilinei în ultimul trimestru de sarcină trebuie evitată, 
deoarece aceasta poate reduce contractilitatea uterină. 
Mamele care alăptează trebuie să îşi observe cu atenţie copiii. Dacă aceştia devin sensibili, iritabili sau 
nu pot dormi, trebuie să se adreseze medicului. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Despre  acest  medicament  se  ştie  că  nu  afectează  în  mod  semnificativ  capacitatea  de  a  conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să luați Teotard 

 
Doza administrată trebuie ajustată în conformitate cu vârsta pacientului şi cerinţele individuale şi, de 
aceea,  acest  lucru  trebuie  făcut  de  către  medicul  curant.  Doza  trebuie  determinată  în  funcţie  de 
greutatea ideală a pacientului, deoarece teofilina nu este distribuită în ţesutul adipos. 
 
Doza recomandată pentru adulţi şi adolescenţi cu greutate peste 40 kg este de 350 mg teofilină de câte 
2 ori pe zi. 
Doza recomandată  pentru  copiii peste  6 ani, cu greutate peste  20  kg, adolescenţi şi adulţi cu  deficit 
ponderal este de 200 mg teofilină administrată de câte 2 ori pe zi. 
 
Pacienţii cu crize nocturne de astm bronşic sau cu tulburări respiratorii în timpul somnului pot fi trataţi 
cu  o  doză  unică  de 

Teotard

,  administrată  seara,  înainte  de  culcare.  De  obicei,  doza  de  500-700  mg 

Teotard

 este suficientă. La adolescenţi şi fumători se pot administra doze zilnice inegale, de exemplu 

doza mai mare este administrată seara şi doza mai mică dimineaţa. 
 
Se recomandă ca prima doză de 

Teotard

 să fie administrată seara, înainte de culcare. Produsul trebuie 

administrat după masă, cu o cantitate suficientă de lichid. Capsulele nu trebuie mestecate, ci înghiţite 
întregi. 
 
Efectul terapeutic şi tolerabiliatea teofilinei trebuie evaluate în a treia zi a tratamentului. Dacă efectul 
terapeutic este bun, tretamentul este continuat  cu aceeaşi doză, în  caz  contrar  doza trebuie crescută. 
Dacă se constată apariţia reacţiilor adverse, doza trebuie redusă. 
Doza de teofilină este determinată în funcţie de evoluţia clinică a pacientului, concentraţia plasmatică 
a teofilinei şi apariţia reacţiilor adverse. Concentraţia plasmatică de teofilină dorită este de 55-110 
μmol/l (10-20 mg/l). 
 
Concentraţia plasmatică de teofilină la care se manifestă efectul terapeutic este determinată în 
laborator. La pacienţii care primesc 

Teotard

 de 2 ori pe zi, valoarea exactă a concentraţiei plasmatice 

de teofilină poate fi determinată la 4 ore după administrarea dozei de dimineaţă; la cei care primesc o 
singură doză zilnică de 

Teotard

, valoarea exactă a concentraţiei plasmatice de teofilină poate fi 

determinată după 12 ore de la administrarea dozei de seară. 
 

Dacă luați mai mult Teotard decât trebuie

 


Page 4
background image

 

Dacă ați luat o doză mai mare de medicament decât trebuie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 

Dacă uitați să luați Teotard

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Medicul trebuie să informeze pacientul asupra posibilităţii apariţiei reacţiilor adverse şi a măsurilor ce 
trebuie luate la apariţia acestora.  
La începutul tratamentului pot să apară reacţii adverse tranzitorii şi de intensitate moderată precum: 
cefalee, agitaţie, iritabilitate, vertij, insomnie, palpitaţii, dureri abdominale, greaţă, vărsături, diaree şi 
reacţii alergice. 
 
Când  concentraţia  plasmatică  de  teofilină  depăşeşte  valoarea  terapeutică  (la  pacienţii  cu 
hipersensibilitate chiar mai devreme), pot să apară următoarele reacţii adverse: tulburări ale somnului, 
diureză  crescută,  vărsături  recurente,  tremor,  hipertermie,  delir,  durere  în  piept,  tulburări  de  ritm 
cardiac (tahiaritmii), hipotensiune arterială instalată brusc şi convulsii. 
 
În  timpul  tratamentului  cu  teofilină,  poate  să  apară  scăderea  concentraţiei  plasmatice  a  potasiului 
(hipopotasemie)  şi  creşterea  concentraţiilor  plasmatice  ale  calciului,  glucozei  şi  uratului 
(hipercalcemie, hipreglicemie şi hiperuricemie). 
 

Supradozaj 

Supradozajul cu 

Teotard

 apare când concentraţia plasmatică de teofilină depăşeşte 110μmol/l. 

Apariţia reacţiilor adverse denotă, de obicei, producerea unui supradozaj moderat. Dacă acestea apar, 
trebuie determinată imediat concentraţia plasmatică a teofilinei şi trebuie redusă în mod adecvat doza 
de 

Teotard

În cazurile severe de supradozaj cronic, semnele clinice sunt mai pronunţate. Acestea includ, de 
obicei, tremor, greaţă, vărsături, diaree şi delir şi, în cazuri foarte grave, tulburări de ritm cardiac 
(tahiaritmii), hipotensiune arterială instalată brusc şi convulsii. Tahiaritmiile şi spasmele pot să apară 
frecvent şi fără semnele tipice ale supradozajului moderat (de exemplu greaţă şi vărsături). De obicei, 
este suficient să se reducă doza sau să se întrerupă o perioadă de timp administrarea 

Teotard

Ingestia unui număr mare de capsule poate avea ca rezultat hipotensiune arterială, agitaţie, tremor, 
delir, convulsii şi tulburări de ritm cardiac grave. 
 
Tratamentul intoxicaţiei: lavaj gastric şi administrare de cărbune activat. Pacienţul trebuie monitorizat, 
mai  ales  tensiunea  arterială,  ritmul  cardiac,  respiraţia  şi  concentraţiile  plasmatice  ale  potasiului  şi 
teofilinei. Tratamentul este simptomatic. 
În cazurile foarte grave de supradozaj eliminarea teofilinei poate fi accelerată prin hemoperfuzie sau 
hemodializă.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 


Page 5
background image

 

 
 

5.

 

Cum se păstrează Teotard 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Teotard  

-

 

Substanța activă este teofilina.

 

 

Fiecare capsulă cu eliberare prelungită conţine teofilină 200 mg. 

 

Fiecare capsulă cu eliberare prelungită conţine teofilină 350 mg. 

 

-

 

Celelalte componente sunt: 

 pelete

: povidonă (E1201), dioxid de siliciu coloidal anhidru, 

trietilcitrat, copolimer metacrilat de amoniu tip A, copolimer metacrilat de amoniu tip B, talc 
(E553b); 

înveli

ş

ul capsulei

-

 cap

: gelatină, dioxid de titan (E 171), indigotină (E 132), galben de 

chinolină (E 104), 

corp

- gelatină, indigotină (E 132), galben de chinolină (E 104). 

 

Cum arată Teotard și conținutul ambalajului 

 

Teotard 200 mg 

Capsule  gelatinoase  tari,  de  mărimea  2,  cu  capul  de  culoare  verde  opac  și  corpul  de  culoare  verde 
transparent, care conțin pelete de culoare albă. 
 
Teotard 350 mg 
Capsule  gelatinoase  tari,  de  mărimea  1,  cu  capul  de  culoare  verde  opac  și  corpul  de  culoare  verde 
transparent, care conțin pelete de culoare albă. 
 
Teotard este disponibil în cutii cu 4 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule cu eliberare prelungită. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

KRKA, d.d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 

Acest prospect a fost revizuit în martie 2019.