AUBAGIO - PROSPECT

Prospectul pentru AUBAGIO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AUBAGIO
Substanța activă: TERIFLUNOMIDUM
Concentrația: 14mg
Cod atc: L04AA31
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 98 compr. film.
Cod cim: W60449004
Firma producătoare: SANOFI WINHTROP INDUSTRIE - FRANTA